Trpaslíci - Zrodenie 7 otcov

Autor: , Pridané: 01. 01. 1970, 07:00

Rozpráva sa, že trpaslíkov na počiatku vyrobil Aulë v temnote Stredozeme; Aulë totiž tak túžil po príchode Detí, aby mal žiakov, ktorých by mohol učiť svoje múdrosti a remeslá, že sa mu nechcelo čakať na splnenie Ilúvatarových plánov. Aulë urobil trpaslíkov takých, akí sú doteraz, pretože podoba Detí, ktoré mali prísť, bola v jeho mysli nejasná, a pretože nad Zemou sa stále prestierala Melkorova moc, takže si prial, aby boli silní a nepoddajní. Ale v obave, že by ho ostatní Valar mohli pre jeho dielo kárať, pracoval tajne; najprv urobil Sedem otcov trpaslíkov v jednej sieni pod horami v Stredozemi.
Ilúvatar samozrejme vedel, čo sa stalo, a v hodinu, kedy Aulë dielo dokončil, zaradoval sa a začal učiť trpaslíkov jazyk, ktorý pre nich vymyslel, Ilúvatar k nemu prehovoril; Aulë jeho hlas počul a mlčal. A Ilúvatarov hlas povedal: "Prečo si to urobil? Prečo sa pokúšaš o niečo, o čom vieš, že to presahuje tvoju silu a právomoc? Veď máš odo mňa darom len svoje vlastné bytie a nič viac, a preto môžu stvorenia tvojej ruky a mysle žiť len tým bytím, budú sa pohybovať, len keď na to budeš myslieť, a keď budú tvoje myšlienky inde, zostanú stáť. Po tom si túžil?"
Na to Aulë odpovedal: "Netúžil som po takom panovaní. Túžil som po iných bytostiach, než som ja, aby som ich miloval a učil ich, aby i oni mohli vnímať krásu Eä, ktorú si dal vzniknúť. Zdalo sa mi totiž, že je na Arde veľký priestor pre mnoho tvorov, ktorí by sa z nej mohli radovať, a aj tak je z väčšej časti ešte prázdna a nemá. A vo svojej netrpezlivosti som upadol do nerozumnosti. Lenže tvorenie mám v srdci od toho, ako si ma stvoril ty, a nerozumné dieťa, ktoré sa hrá na otcove činy, to môže robiť bez posmešného zámeru, proste pretože je synom svojho otca. Ale čo mám robiť teraz, aby si sa na mňa nerozhneval navždy? Ako dieťa otcovi ti ponúkam, dielo rúk, ktoré si vytvoril sám. Urob s nimi, čo chceš. Nemal by si však radšej dielo svojej opovážlivosti zničiť?"
Potom zdvihol Aulë veľké kladivo, aby trpaslíkov pobil, a plakal. Ale Ilúvatar mal s Aulëm a s jeho túhou súcit pre jeho pokoru; trpaslíci pred kladivom cúvali, báli sa, skláňali hlavu a prosili o zmilovanie. A Ilúvatarov hlas povedal Aulëmu: "Prijal som tvoju ponuku, akonáhle bola povedaná. Nevidíš, že tie veci teraz majú vlastný život a hovoria vlastným hlasom? Inak by neuhýbali pred tvojou ranou ani pred príkazom tvojej vôle!" Potom Aulë zahodil kladivo a bol rád, ďakoval Ilúvatarovi a povedal: "Kiežby Eru požehnal môjmu dielu a opraví ho!"
Ilúvatar však prehovoril znovu a povedal: "Tak, ako som dal bytie myšlienkam Ainur na počiatku Sveta, vzal som teraz tvoju túžbu a dal som jej v ňom miesto, ale v ničom inom tvoj rukopis neopravím, a ako si ich urobil, takí budú. Jedno však nestrpím: aby predišli Prvorodených z môjho plánu, a aby bola netrpezlivosť odmenená. Budú teraz spať v tme pod kameňom a nevyjdú, dokiaľ sa na Zemi neprebudia Prvorodení, a do tej doby budeš čakať ty i oni, aj keby sa to zdalo dlhé. Ale príde čas, zobudím ich a budú ako tvoje deti; a často vznikne spor medzi tvojimi a mojimi, deťmi, ktoré som prijal, a deťmi, ktoré som sám vyvolil."
Aulë teda vzal Sedem otcov trpaslíkov a uložil ich na odpočinok na rôznych miestach, vrátil sa do Valinoru a čakal, zatiaľ čo sa roky plynuli.
Pretože trpaslíci mali prísť za dní Melkorovej moci, urobil ich Aulë silných, aby vydržali. Preto sú tvrdí ako kameň, zarytí, stáli v priateľstve i nepriateľstve a znášajú námahu, hlad a telesné zranenia otužilejšie než všetky ostatné hovoriace národy; a žijú dlho, o mnoho dlhšie než ľudia, ale nie večne. Medzi elfmi v Stredozemi sa myslelo, že trpaslíci sa po smrti vracajú do hliny a kameňa, z ktorých boli urobení, ale ich vlastná viera je iná. Tvrdia totiž, že tvorca Aulë, ktorého volajú Mahal, sa o nich stará a zhromažďuje ich do Mandosu, do zvláštnych siení, a kedysi vraj povedal ich Otcom, že ich Ilúvatar posvätí a dá im nakoniec miesto medzi Deťmi. Potom budú mať za úlohu slúžiť Aulëmu a pomáhať mu pri obnove Ardy po Poslednej bitke. Hovoria tiež, že sa Sedem otcov trpaslíkov vracajú, aby opäť žili medzi svojimi príbuznými a opäť nosili svoje pradávne mená; v neskorších vekoch sa najviac preslávil Durin, otec rodu najpriateľskejšieho k elfom, ktorý sídlil v Khazad-dûme.

 
 
Späť
 
 
 

www.TOLKIEN.sk

Vitajte na stránkach občianskeho združenia Spoločenstvo Tolkiena, združenie fantastiky. Nájdete tu mnohé zaujímavé informácie zo sveta profesora J.R.R. Tolkiena, ale aj zo sveta mnohých iných fantasy a sci-fi diel.


 

 

Partneri

SlavCon Angrenost Ramgad SciFi-Guide.net Fantazeen Fantasy podľa skutočnosti LARP klub Košice o.z.
 

Login:

Heslo: