Enti - Príchod entov

Autor: , Pridané: 01. 01. 1970, 07:00

Elfské príbehy rozprávajú, že v dobe, kedy kráľovná nebies Varda rozjasnila hviezdy a precitli elfovia, vo veľkých hvozdoch Ardy precitli tiež enti. Vyšli z myšlienok Yavanny, kráľovnej zeme, a boli jej Pastiermi stromov. Skutočne boli pastiermi i strážcami, pretože ak sa roznietil ich hnev, bol strašný; dokázali holými rukami drviť kameň i oceľ. Boli právom obávaní, boli však tiež mierni a múdri. Milovali stromy a všetky olvar a strážili ich pred zlom.
V dobe svojho precitnutia enti nevedeli hovoriť, avšak elfovia ich to umenie naučili a oni si ich veľmi zamilovali. S potešením sa učili mnohé jazyky, i krátke švitorivé reči ľudí. Najviac milovali jazyk, ktorý vynašli sami, a ktorý nikdy nezvládol nikto iný než enti. Valil sa hlboko a zvučne z ich úst ako pomalé hrmenie alebo večné dunenie vĺn o zabudnuté brehy. V pomalom plynutí entieho času formulovali svoje myšlienky v neunáhlenom rozjímaní a tvarovali ich na reč rovnako nerušenú a valiacu sa ako striedanie ročných období.
Aj keď enti občas konali veľké zhromaždenia nazývané entie zrazy, väčšinou boli samotári a žili ďaleko od seba v osamelých entích domoch vo veľkých hvozdoch. Často to boli horské jaskyne hojne zásobené pramenitou vodou a obklopené krásnymi stromami. Tu jedli, nie tuhú stravu, ale číru tekutinu uchovávanú vo veľkých kamenných džbánoch. Boli to entie lektvary a táto kúzelná kvapalina žiarila zlatým a zeleným svetlom. V entích domoch tiež odpočívali a často sa osviežovali státím pod krištáľovo chladným vodopádom čeriacim sa do noci.
Tak viedli enti svoj múdry, takmer nesmrteľný život a mnohé plemená Zeme okolo nich rozkvitali a hynuli, bez toho, aby znepokojili ich veľkosť. Len keď prišli škreti s oceľovými zbraňami, enti sa rozhnevali. Ani trpaslíkov nemilovali, pretože nosili sekery a stínali stromy. Hovorí sa, že v Prvom slnečnom veku boli trpaslíčí bojovníci z Nogrodu, ktorí vyplienili elfskú pevnosť Menegroth, pochytaní a zahubení entmi.
Za hviezdnych vekov boli enti mužského i ženského rodu, avšak za slnečných vekov si entky zamilovali otvorenú krajinu, kde sa mohli starať o menšie olvar - ovocné stromy, kry, kvetiny, trávy a obilie, no enti milovali stromy z lesov. Tak sa stalo, že entky odišli do šírych Hnedých zemí, kde ich ľudské plemeno ctilo a učilo sa od nich starať sa o ovocie a úrodu zeme.
Avšak pred skonaním Druhého slnečného veku boli záhrady entiek zničené a so záhradami odišli i entky. O ich osude nerozpráva žiadny príbeh. Možno odišli na juh alebo na východ, ale nech už kamkoľvek, enti z lesov to nevedeli a dlhé roky ich hľadali.
Aj keď teda enti neumierali na spôsob ľudí, starobou, predsa ich ubúdalo. Nikdy neboli početní a niektorí boli zabití oceľou alebo ohňom, a po odchode entiek neboli žiadne entiatka. I obrie eriadorské hvozdy, kde sa mnohí túlavali, boli do Tretieho veku vyrúbané alebo vypálené, takže zostával len Staroles na hraniciach Kraja a veľký Fangorn alebo Entský les.

 
 
Späť
 
 
 

www.TOLKIEN.sk

Vitajte na stránkach občianskeho združenia Spoločenstvo Tolkiena, združenie fantastiky. Nájdete tu mnohé zaujímavé informácie zo sveta profesora J.R.R. Tolkiena, ale aj zo sveta mnohých iných fantasy a sci-fi diel.


 

 

Partneri

SlavCon Angrenost Ramgad SciFi-Guide.net Fantazeen Fantasy podľa skutočnosti LARP klub Košice o.z.
 

Login:

Heslo: