Letopisy - Neskoršie deje týkajúce sa SP

Autor: , Pridané: 01. 01. 1970, 07:00

1422
So začitkom tohto roka sa začína aj Štvrtý vek, hoci v Kraji nezačínajú počítať roky odznova.

1427
Vilo Vrbonožka sa vzdáva úradu. Samved starostom Kraja. Pelegrin sa žení s Diamantou z Dlhej stráne. Kráľ Elessar vydáva edikt, ktorým ľuďom zakazuje vstúpiť do Kraja. To sa stáva slobodnou krajinou pod ochranou Žezla zo severu.

1430
Narodil sa Faramir, Pelegrinov syn.

1431
Narodila sa Zlatobrčka, Samvedova dcéra.

1432
Smelmír, prezývaný Nádherný, sa stáva pánom Jelenín. Kráľ Éomer a pani Éowyn z Ithilienu mu posielajú veľké dary. Pútnik sa stáva Bralom a vladykom. Kráľ Elessar menuje vladyky, Pána z Jelenín, a starostu hlavnými poradcami Severného kráľovstva. Majster Samved po druhý raz zvolený za starostu.

1436
Kráľ Elessar putuje na sever a istý čas prebýva pri Súmračnom jazere. Prichádza aj k mostu cez Brandyvínu, kde sa pozdraví s priateľmi. Majstrovi Samvedovi daruje Hviezdu Dúnadanov. Elanor sa stáva čestnou dvornou dámou pani Arwen.

1441
Majster Samved sa stáva starostom po tretí raz.

1442
Majster Samved s manželkou a s Elanor cestujú do Gondoru, kde strávia celý rok. Majster Tolman Bavlník vykonáva úrad zástupcu starostu.

1448
Majster Samved sa stáva starostom po štvrtý raz.

1451
Elanor Krásna sa vydá za Fastreda zo Zelenej nivy na Ďalekej pahorkatine.

1452
Západné pohraničie od Ďalekej pahorkatiny až po Vežové vrchy (Emyn Beraid) kráľovským ediktom pripojené ku Kraju. Veľa hobitov sa sťahuje.

1454
Fastredovi a Elanor sa narodil syn Elfstan Pekník.

1455
Majster Samved sa stáva starostom po piaty raz. Na jeho žiadosť vladyka vymenuje Fastreda strážscom Západného pohraničia. Fastred a Elanor sa usadzujú v Podveží vo Vežových vrchoch. Ich potomkovia, Pekníkovci od Veží, tu žijú ešte dlhé roky.

1463
Faramir Bral sa žení so Zlatobrčkou, Samvedovou dcérou.

1469
Majster Samved sa stáva starostom po siedmy a posledný raz. Po skončení úradu roku 1476 má deväťdesiatšesť rokov.

1482
V deň slnovratu zomrela pani Ruženka, manželka Majstra Samveda. 22. septembra Majster Samved odchádza z Dna Pytle do Vežových vrchov. Ako posledná ho videla Elanor, ktorej odovzdal Červenú knihu, ktorú potom uschovávali Pekníkovci. Rozpráva sa, že Samved prešiel cez vrchy, zamieril do Šedých prístavov a prešiel cez More, ako posledný z tých, ktorí niesli Prsteň.

1484
Na jar prichádza do Jelenín zvesť z Rohanu, že si kráľ Éomer želá ešte raz sa stretnúť s pánom Holdwinom. Smelmír mal vtedy 102 rokov, ale ešte stále sa cítil pri dobrej sile. Po porade s vladykom odovzdali svoj majetok a úrady synom a spoločne vyrazili cez Sarnov brod. Nik z Kraja ich už nevidel. Povráva sa, že Smelmír dorazil do Edorasu a bol pri kráľovi, kým ten na jeseň toho roku neumrel. Potom spolu s vladykom Pelegrinom odišli do Gondoru, kde strávili zvyšok svojich rokov. Po smrti ich oboch uložili do Rath Dínenu, medzi gondorských hrdinov.

1541
1. marca tohto roku odchádza kráľ Elessar. Podľa legendy umiestnili lôžka Smelmíra a Pelegrina vedľa lôžka veľkého kráľa. Potom Legolas postavil v Ithiliene veľkú loď a odplával dolu Anduinou za More. Spolu s ním vraj odišiel aj trpaslík Gimli. Odchodom tejto lode sa v Stredozemi skončilo Spoločenstvo Prsteňa.
 
 
Späť
 
 
 

www.TOLKIEN.sk

Vitajte na stránkach občianskeho združenia Spoločenstvo Tolkiena, združenie fantastiky. Nájdete tu mnohé zaujímavé informácie zo sveta profesora J.R.R. Tolkiena, ale aj zo sveta mnohých iných fantasy a sci-fi diel.


 

 

Partneri

SlavCon Angrenost Ramgad SciFi-Guide.net Fantazeen Fantasy podľa skutočnosti LARP klub Košice o.z.
 

Login:

Heslo: