FAQ (1) - Prstene Moci

Autor: , Pridané: 01. 01. 1970, 07:00

Koľko bolo vyrobených Prsteňov Moci?
Báseň z Pána prsteňov jasne poukazuje na 20 Prsteňov Moci: deväť pre smrteľných ľudí, sedem pre pánov trpaslíkov, tri pre elfských kráľov a jeden pre Temného pána. Toto sú Prstene Moci ukované v druhom veku a vyskytujúce sa v udalostiach tretieho veku.

Boli vyrobené nejaké iné prstene?
Je napísané, že boli vyrobené viaceré prstene, no tie sú v podstate bezcenné oproti Veľprsteňom Moci. Gandalf povedal Frodovi počas rozprávania o Prsteňoch Moci toto:
„Kedysi dávno vyrobili v Eregione veľa elfských prsteňov, čarodejných, ako im hovoríš, a boli rozličných druhov – niektoré mocnejšie, niektoré menej mocné. Menšie prstene boli iba pokusmi, ktorými sa výrobcovia cibrili v remesle, a pre elfských kováčov to boli iba taľafatky – hoci podľa môjho názoru nebezpečné pre smrteľníkov. Ale naozaj nebezpečné boli Veľké prstene, Prstene moci.“
Ďalšia zmienka o viacerých prsteňoch sa vyskytla, keď Sauron napadol Eregion, aby násilím získal všetky prstene, ktoré hľadal, aby mohol vládnuť ukovaním a nosením Jedného:
„Tam vzal Sauron Deväť prsteňov a menšie diela Mírdain, no Sedem a Tri nemohol nájsť.“
Nevieme, koľko presne týchto menších prsteňov bolo, ani nič o ich moci. O ich použití nie je zmienka v celej histórii Stredozeme. Je taktiež možné, že Sarumanovi sa podarilo vytvoriť nejaký menší prsteň, ako to naznačil Gandalf počas Elrondovej Rady, kde opisuje svoje uväznenie v Isengarde:
„Pricválal som k základom Orthancu a prišiel k Sarumanovým schodom...Na prste mal navlečený prsteň.“ V tej istej sekcii Saruman vyhlasuje: „Pretože som Saruman, Múdry, Saruman Tvorca prsteňa, Saruman Mnohých farieb.“
Na mnohých miestach sa spomína, že Sarumanovou špecializáciou bolo učenie o Prsteňoch Moci. Je teda dosť možné a pravdepodobné, že si Saruman vytvoril svoj vlastný prsteň a použil ho na ovládanie svojej armády škretov, vlkov a miešancov. Predsa len bol Maia (Aulëho, kováča) a vládol veľkou mocou.

Kto vyrobil Prstene Moci?
Elfovia z Eregionu vyrobili všetky prstene až na Jeden, ktorý bol ukovaný Sauronom samotným v Hore Osudu.
Po porážke Morgotha v prvom veku, niektorí zo zvyšných Noldor sa usadili v Eregione a vystavali si tam okolo roku 750 pri západnej bráne trpaslíčieho kráľovstva Moria mesto, ktoré nazvali Ost-in-Edhil. Okolo roku 1200 prišiel medzi elfov Sauron v krásnej podobe pod menom Annatar („Pán darov“), no s temným plánom ovládnuť ich. Sauron veľmi túžil „presvedčiť elfov o svojich službách, pretože vedel, že Prvorodení majú väčšiu moc.“ Naučil ich tajomné učenie a so znalosťou ich remesla vytvoril Prstene Moci – Sedem a Deväť.
Sauron sa však podieľal na ich tvorbe a viedol elfov pri ich práci. No Tri elfské prstene boli vytvorené len elfským kováčom Celebrimborom, takže Sauron sa nikdy nedotkol Troch.

Prečo boli vyrobené Prstene Moci a aká bola ich moc?
Dôvod je spätý s ľútosťou elfov nad zašlými časmi. Elfovia sú nesmrteľní a ich osudom je žiť tak dlho, ako bude trvať Stredozem. Zem sa v priebehu času menila a elfovia videli krásne veci, ktoré boli zničené a stratené kvôli zásahom zla. Sauron, ako pokušiteľ, prebudil v srdciach elfov túžbu vyliečiť všetky zranenia zeme a vytvoriť raj podobný Valinoru na tejto strane mora – a byť jeho vládcami, keďže vo Valinore podliehali pod Valar. Prstene Moci boli ukované hlavne na to, aby spomalili plynutie času a uchovali ich krásne výtvory. Samozrejme, mali aj inú moc.
Tolkien poskytuje odhalenie moci Prsteňov v jednom z jeho Listov:
„Hlavnou mocou (všetkých prsteňov) bolo spomaliť plynutie času a uchrániť to, čo je milované, alebo aspoň jeho vonkajšiu podobu – toto je viac-menej elfský motív. Ale taktiež zväčšujú prirodzené sily majiteľa – toto pripomína „mágiu“, pohnútku ľahko ho skaziť a túžbu po nadvláde. A nakoniec, majú aj iné schopnosti, pochádzajúce od Saurona – napríklad zneviditeľnenie materiálneho tela, alebo zviditeľňovanie neviditeľných vecí.“
Prstene neboli vyrobené ako nástroje vojny a vlády, nemohli vytvoriť ohnivé gule alebo privolať búrku. Vládli mocou porovnateľnou so svojim majiteľom – Veľprsteň v rukách slabej a nižšej osoby nemohol robiť múdre a veľké veci. Všimnite si Galadrieline slová Frodovi v Lothlóriene:
„Nepovedal ti Gandalf, že prstene majú takú veľkú moc ako ich majitelia? Pred tým, než budeš môcť použiť jeho moc, budeš sa musieť stať omnoho silnejším a trénovať svoju vôľu riadiť ostatných.“
Elfovia použili Tri prstene, aby vytvorili ostrovy nekonečnej krásy a chránili ich pred plynutím času a zlom. Ich pôsobenie môže byť viditeľné na mnohých miestach, napr.:
- Elrond použil moc svojho prsteňa, Vilyi, aby vyvolal povodeň na rieke Bruinen, keď sa nazgûl snažil chytiť Froda.
- Galadriel použila moc svojho prsteňa, Nenyi, aby strážila Lothlórien, takže nikto nemohol doň vstúpiť ani ho opustiť bez jej dovolenia.
- Gandalf použil moc svojho prsteňa, Naryi, aby zapáli srdcia a duše nepriateľov Saurona pre veľké skutky.
No použiť elfské prstene bolo možné až v druhom veku, keď bol Sauron porazený a jeho Prsteň sa stratil. Ak by Sauron získal Jeden, všetky diela elfov, ktoré vytvorili za pomoci svojich prsteňov, by podliehali zlej Sauronovej vôli.

A čo moc Siedmich a Deviatich?
Ako už bolo spomínané, Sedem a Deväť boli vytvorené elfmi a žiadnym zlom, až kým Sauron neukul Jeden a neskôr použil tieto prstene vo vojne. Ich pôvodný účel bol spomaliť čas a uchovať krásu, no keď Sauron získal nad nimi moc, začali mať aj zlú moc a boli prekliate. Sauron dal prstene rôznym rasám Stredozeme, aby si ich zotročil a ovládal ich. Sedem dal trpaslíkom, ktorí sa ukázali byť najodolnejší voči ich moci:
„Ich vôľa vydrží snahu ovládnuť ich mysle a srdcia, pretože majú tvrdé jadro, nemôžu byť zmenení na tiene. Používali svoje prstene len na získanie majetku, no hnev a prudká nenásytnosť sa zakorenila v ich srdciach...“
Toto naznačuje, že ich prstene mali aj iné schopnosti, ale nepoužili ich, pretože by to pravdepodobne pritiahlo pozornosť na majiteľa a všetko, čo urobil.
Sauron dal Deväť mužom z ľudí, ktorí sa ukázali ako najľahšie skaziteľní. Bolo povedané:
„Tí, ktorí používali Deväť prsteňov, sa stali mocnými v svojej dobe, kráľmi, černokňažníkmi a bojovníkmi minulosti. Získali slávu a veľké bohatstvo... Mali, teda ako sa zdalo, nekonečný život, kým sa pre nich zdal neznesiteľným. Mohli chodiť, ak chceli, nevidení žiadnymi očami na tomto svete pod slnkom a mohli vidieť veci neviditeľné pre ostatných smrteľných ľudí.“
V Liste č. 131, Sedem a Deväť poskytovali svojim majiteľom neviditeľnosť a nekonečný život. Schopnosť urobiť majiteľa neviditeľným sa zdá byť kontrolovateľná – nie vždy „aktivovaná“, skôr je to tak, že majiteľ si môže vybrať, kedy chce byť viditeľný. Aj tak nakoniec nositeľ vybledne a stane sa prízrakom pod kontrolou Saurona, Temného pána. Tri elfské prstene však nemali schopnosť neviditeľnosti, pretože tá pochádza od Saurona, a ten sa nepodieľal na ich ukutí, ani sa ich nikdy nedotkol.

Prečo Sauron ukul Jeden Prsteň a aká bola jeho moc?
Pretože bol súčasťou plánu na zotročenie majiteľov Prsteňov Moci, a teda aj na ovládnutie Noldor v Stredozemi.
Sauron si plánoval vládu nad celou Stredozemou, a tak potreboval ovládnuť aj Noldor, aby mohol svoj plán uskutočniť. Toto bolo príčinou ukovania Jedného Prsteňa. Sauron odišiel do Orodruiny, Hory Osudu, aby ukoval Vládnuci Prsteň a vložením veľkej časti svojej moci doňho, vytvoril prostriedok, ktorým mohol ovládnuť majiteľov prsteňov:
„Veľká časť Sauronovej sily a vôle prešla do Prsteňa, pretože elfské prstene boli veľmi silné a on ich chcel ovládnuť. Sauron ho ukoval v Hore Ohňa v Krajine tieňov. Pokiaľ nosil Jeden Prsteň, mohol vnímať všetky veci, ktoré boli vykonané menšími prsteňmi a mohol ovládať mysle ich majiteľov.“
Sauron dosť riskoval tým, že vložil väčšinu svojej moci do jednej veci, ktorá mu mohla byť vzatá. To je presne to, čo sa stalo na konci druhého veku, keď Posledné spojenectvo elfov a ľudí porazilo Saurona a Isuldur mu odťal z ruku Jeden Prsteň. Oddelený od svojej moci, Sauron bol porazený a zdanlivo zmizol zo Stredozeme.
Ak si Sauron nastokol Prsteň, jeho moc na zemi sa ešte zväčšila. Jeho moc spočívala hlavne v nadvláde a v riadení. Použil moc Prsteňa, aby ovládol všetkých ľudí, ktorý ho uctievali ako boha. Vďaka Prsteňu mohol ovládať škretov, trolov, Haradčanov, vlkov a svojich najstrašnejších služobníkov – nazgûlov. Keďže Sauron mohol ovládať aj počasie a Ohne Hory Osudu, stali by sa tieto dva elementy naozaj strašnými, ak by znovu získal Prsteň. S Jedným, jeho Oko mohlo vidieť každú myšlienku alebo dianie kdekoľvek v Stredozemi, žiadne tajomstvo by nemohlo byť pred ním skryté a nikto by mu neodolal. S Jedným, Sauron by ovládol aj Tri elfské prstene a použil by ich na vytvorenie bezčasého zla v Stredozemi, celej pod kontrolou Prsteňa.

Čo sa stalo s Prsteňmi a kto ich nosil?
Počas krátkeho obdobia boli všetky Prstene Moci používané v Eregione medzi tým, čo Saurom odišiel od elfov a prstene boli ukované (1590 d.v.) a tým, čo Sauron ukoval Jeden Prsteň (1600 d.v.). Keď si totiž Sauron nastokol Jeden Prsteň na prst, elfovia svoje sňali, pretože konečne odhalili Sauronov podvod a zistili, že prstene môžu byť len skazené a použité pre zlo:
„No elfov nie je ľahké chytiť. V tom momente, keď si Sauron nasadil Prsteň, uvedomili si jeho prítomnosť, spoznali ho aj jeho túžbu stať sa ich pánom a všetkých ich skutkov. A tak si v hneve a strachu sňali svoje prstene.“
Niektorí si mysleli, že ich prstene boli zničené, no elfovia nemohli prstene sami zničiť, a preto ich skryli. Sedem a Deväť prsteňov boli oddelené. Tri elfské rozdelil Celebrimbor takto: Nenya pripadla Galadriel, Vilya a Narya Gil-galadorvi. Gil-galad si nechal Vyliu a Naryu dal strážiť Círdanovi v Šedých prístavoch. Neskôr, keď išli do vojny Posledného spojenectva, dal Vilyu Elrondovi. V Nedokončených príbehoch sa zas uvádza, že počas prvej Rady v d.v., sa rozhodlo, aby Elrond dostal Vilya a Gil-galad si nechal Naryu až do odchodu do vojny Posledného spojenectva, keď ju dal Círdanovi.
Nahnevaný, že bol jeho plán zmarený a padol, Sauron vytiahol do vojny proti elfom, aby získal prstene, ktoré by bez jeho pomoci nikdy neukovali. Obrátil Eregion na prach a vyplienil elfské mesto Ost-in-edhil. Potom uväznil a mučil Celebrimbora, aby mu prezradil, kde sa prstene ukrývajú.
Použijúc Celebrimborovi telo ako vojnovú zástavu sa Sauron vrátil do vojny a prehľadal celý Eriador v nádeji, že nájde tri elfské prstene. No nikdy ich nenašiel a iba sa domnieval, kde by mohli byť skryté. S pomocou Númenorčanov, Sauron konečne opustil Eriador (približne v roku 1701 d.v.), a tak nastal na dlhý čas mier.
Sauronova moc neskôr zvíťazila nad Númenorčanmi a bol privedený späť ako väzeň po tom, čo s pomocou Prsteňa ich skazil a podnietil k vzbure proti Valar. Iluvátar sa nahneval, svet sa zmenil a Númenor sa potopil. Sauron sa potopil spolu s ním, no jeho duch spolu s Prsteňom sa vrátil späť do Stredozeme. Keď znova nadobudol tvar, uvidel, ako Númenorčania zosilneli a vystavali si nové kráľovstvá. Rozhodol sa na nich zaútočiť a zničiť ich skôr než sa stanú príliš silnými. A tak bolo vytvorené Posledné spojenectvo medzi elfmi a ľuďmi, aby bojovalo proti Sauronovi. A tak pred Čiernou vežou (Barad-dûr) bol Sauron porazený v roku 3441 d.v.
No po čase, Sauron sa znovu objavil v t.v. a začal sužovať slobodné národy Stredozeme. Okolo roku 1000 t.v. sa v Stredozemi objavili Istari – čarodejníci, ktorí im mali pomôcť bojovať proti nemu. Posledný, ktorý prišiel, bol Gandalf a Círdan mu predal Naryu, pretože videl, že ho bude potrebovať:
„Vezmi si teraz tento prsteň, pretože tvoja úloha a starosti budú ťažké a on ti pomôže a ochráni ťa od únavy. Toto je Prsteň Ohňa, ktorý dokáže rozdúchať plameň v srdciach, v ktorých už skoro vyhasol.“
Takže v čase príbehu Pán prsteňov boli Tri elfské prstene v rukách Múdrych – Gandalfa, Elronda a Galadriel. Deväť mal v moci Sauron, ktoré odovzdal nazgûlom a taktiež tri zo Siedmich (ostatné štyri zožrali draky). A Jeden Prsteň bol v rukách hobita Froda.


Ako vyzerali Prstene a z čoho boli vyrobené?
Sarumanovo štúdium Prsteňov nám poskytuje mnoho užitočných informácií o ich vzhľade. Gandalf popisuje históriu Jedného Prsteňa počas Elrondovej Rady citovaním Sarumanových slov:
„Deväť, Sedem a Tri – všetky mali svoj vlastný drahokam. No Jeden nie. Bol okrúhly a nezdobený, akoby bol jedným z menších prsteňov. No jeho tvorca do neho vyryl znaky, ktoré je možno ešte stále možné prečítať.“
Tieto písmená mohli byť videné, keď bol Prsteň rozžeravený, ako sa stalo aj, keď Gandalf rozprával Frodovi o Prsteni a hodil ho do ohňa, a tak mohli vidieť text napísaný elfským písmom, no v čiernom jazyku.
Vieme aj, aký druh drahokamu bol použitý na troch elfských prsteňoch:
- v Naryi bol vsadený rubín
- v Nenyi bol vsadený adamant
- vo Vilyi bol vsadený zafír
Vieme aj, že Vilya bola vyrobená zo zlata a Nenya z mithrilu, a to vďaka popisu v Šedých prístavoch:
„Elrond mal sivé šaty a na čele hviezdu, v ruke držal striebornú harfu a na prste mu svietil zlatý prsteň s veľkým modrým kameňom – Vilya – najmocnejší z Troch. Galadriel sedela na bielom tátošovi a bola oblečená v trblietavo bielom, čo pripomínalo obláčiky okolo mesiaca, lebo aj z nej samej vyžaroval mäkký svit. Na prstene mala Nenyu, prsteň ukutý z mithrilu, do ktorého bol vsadený jediný biely kameň, trblietajúci sa ako mrazivá hviezda.“
Z čoho bola vyrobená Narya, nie je známe. Možno, že Tolkien chcel len odlíšiť Nenyu popisom „prsteň vyrobený z mithrilu“, a teda Narya nie je z mithrilu, ale z iného materiálu podobného zlatu ako Vilya.
O siedmich trpaslíčích prsteňoch vieme, že boli vyrobené zo zlata, pretože bolo povedané: „Základom každého zo siedmich veľkých trpaslíčích pokladov ich pánov bol zlatý prsteň." No nevieme, aké drahokamy boli do nich vsadené.
O Deviatich neexistuje žiadna zmienka, čo by popisovala, z čoho boli vyrobené, alebo aký drahokam bol do nich vsadený. Môžeme však predpokladať, že boli vyrobené zo zlata.

Mali Prstene mená?
Mená vieme len troch elfských prsteňov:
NARYA (Oheň) – tiež známy ako Prsteň Ohňa alebo Červený Prsteň. Existuje jedna nejasná zmienka, že sa nazýval aj Horiaci (List č. 301).
NENYA (Voda) – tiež známy ako Prsteň Adamantu alebo Biely Prsteň, nazývaný aj hlavný z Troch v Nedokončených príbehoch
VILYA (Vzduch) – tiež známy ako Prsteň Zafíru alebo Prsteň Vzduchu, nazývaný aj najmocnejší z Troch v Návrate kráľa.
Sauronov prsteň nemal žiadne také meno, no boli mu dané iné mená – Jeden Prsteň, Vládnuci Prsteň, Sauronov Prsteň, Veľprsteň Moci.
Prstene trpaslíkov a nazgûlov majú len označenie Sedem a Deväť a ak mali nejaké iné mená, nie sú nám známe.

Nosili nazgûlovia svoje Prstene, alebo ich mal Sauron?
Toto je veľmi diskutabilná otázka. Niektorí veria, že nazgûlovia ich nosili a pomocou nich ich Sauron riadil. Táto strana taktiež verí, že nazgûlovia čerpali moc ako Prsteňové prízraky práve z týchto prsteňov. Jediná čistá veta o tomto bola povedaná počas Elrondovej Rady, kde Gandalf povedal: „Deväť vlastnia nazgûlovia.“ Tu sa črtajú dve otázky:
1. prečo sa nenašiel žiaden prsteň na zemi, keď Éowyn a Smíšek porazili Kráľa-černokňažníka, zatiaľ čo Sauronov Prsteň si mohol Isildur vziať, keď bol porazení Gil-galadom a Elendilom?
2. prečo Frodo ako Nositeľ Prsteňa nevidel na Vetristej prstene nazgûlov, keď videl ich meče, bledé tváre, oči a koruny? A teda prečo videl v Lothlóriene na Galadrielinom prste Nenyu, no Sam ju nevidel?
Väčšina faktov teda svedčí o tom, že ich prstene mal Sauron.
Gandalf vysvetľuje históriu Prsteňov Frodovi a hovorí mu:
„Dnes je to takto: Deväť si zhromaždil pre seba, Sedem takisto, alebo sú zničené. Tri sú stále ukryté.“
Vieme, že Sedem určite nevlastnil nikto.
Galadriel to potvrdzuje, keď v Lothlóriene hovorí Frodovi toto:
„Videl si jeho Oko, ktoré drží Sedem a Deväť.“
Potom sú tu ešte nasledujúce zmienky z Nedokončených príbehov:
„Sauron sa rozhodol, že mu budú na to slúžiť len jeho najmocnejší služobníci, nazgûlovia, ktorí nemajú vlastnú vôľu, iba jeho. Sú úplne podriadený prsteňu, ktorý ich zotročil a ktorý drží Sauron.“
„Boli je najsilnejšími služobníkmi a najvhodnejší pre jeho zámer odvtedy, čo ich zotročil pomocou Deviatich prsteňov, ktoré teraz drží on sám...“

Tieto vety jasne poukazujú na to, že Sauron mal prstene a tak riadil nazgûlov.
Ešte viac jasný dôkaz pochádza z jedného z Listov, ktorý opisuje Frodovu situáciu pri Puklinách Osudu a je veľmi dôležitá pre pochopenie moci Prsteňa:
„Sauron poslal zase nazgûlov. Prirodzene poslúchali pána Prsteňa... No situácia bola teraz odlišná od tej na Vetristej, kde Frodo len proste v strachu túžil použiť schopnosť Prsteňa stať sa neviditeľným. Od tej chvíle sa zväčšil. Budú schopní odolať jeho vôli, keď sa prehlási za ich pána? Nie tak úplne. Nemyslím, že by ho surovo napadli alebo vzali a uväznili. Vypočuli by ho alebo by ho klamlivo počúvli, pretože im prekážal v ich úlohe a ešte stále boli ovládaní Sauronom Deviatimi prsteňmi, ktoré ich riadili najviac.“
Z hore uvedeného textu vyplýva, že Sauron dal Deväť mužom z ľudí, aby im mohol vládnuť. Tí vybledli a stali sa Prízrakmi – a v tomto bode si vzal Sauron svoje prstene späť, a tak kontroluje svojich služobníkov.

Čo sa stalo s mocou prsteňov, keď bol Jeden zničený?
Najčastejšie zastávaný názor je, že zničením Jedného stratili všetky ostatné taktiež svoju moc (vrátane troch elfských) a stali sa neúčinnými proti plynutiu času, pre účel ktorý boli vyrobené. Príčinou tejto úvahy je fakt, že Jeden Prsteň bol obdarený mocou, ktorá bola potrebná na spútanie a riadenie všetkých Prsteňov Moci, a teda keď bola moc Jedného zničená, boli zničená aj moc všetkých ostatných. Tí, ktorí boli nositeľmi Troch – Gandalf, Elrond a Galadriel – odišli za more na Západ a vzali si prstene so sebou. Čo sa stane s Tromi je spomenuté na viacerých miestach:
„Ešte mnoho hlasov spomedzi elfov sa ozvalo s temnou predtuchou, že ak by sa Sauron vrátil, našiel by stratený Vládnuci Prsteň. Preto by bolo najlepšie, ak by ho jeho nepriatelia našli a zničili. No potom by moc Troch zmizla a všetky veci, ktoré uchovávali, by sa stratili. A tak by sa začal súmrak elfov a nastala nadvláda ľudí.“
„No keď sa všetky tieto veci splnili a Isildurov dedič obnovil vládu ľudí a prešla naňho vláda nad Západom, skončila sa moc Troch prsteňov a pre Prvorodených svet zostarol a zošedol.“
„Ale čo by sa stalo, ak by bol zničený Vládnuci Prsteň?“ spýtal sa Glóin. „Nevieme to presne,“ odpovedal Elrond smutne. „Niektorí dúfajú, že Tri prstene, ktorých sa Sauron nikdy nedotkol, by sa stali slobodné a ich majitelia by mohli vyliečiť rany sveta, ktoré spôsobil. No možno, keď bude Jeden zničený, Tri stratia svoju moc a mnoho krásnych vecí vybledne a zabudne sa na ne. To je to, čomu verím.“

Najmelancholickejšia zmienka o tomto je vtedy, keď Galadriel vysvetľuje Frodovi osud elfov závisiaci na výsledku jeho poslania:
„Už si pochopil, prečo sú tvoje kroky, ktoré viedli k nám, krokmi osudu? Lebo ak neuspeješ, budeme vydaní Nepriateľovi napospas. No ak uspeješ, naša moc sa zmenší, Lothlórien schradne a prúd času ho odplaví.“
Keďže primárna moc Troch je spomaliť plynutie času, Galadriel jasne naznačuje, že zničením Jedného stratia svoju moc.

Použil Sauron Prsteň v Númenore a prečo sa nepotopil spolu s ním?
Áno, Sauron si vzal Prsteň so sebou, keď išiel ako väzeň do Númenoru – to je jasne napísané v jednom z Tolkienových Listov:
„Ar-Pharazon prekonal hrozné Sauronove skutky, no nie Saurona. Sauronova osobná „kapitulácia“ bola dobrovoľná a prefíkaná: dostal zadarmo prevoz na Númenor! Prirodzene, mal Jeden Prsteň, a tak veľmi skoro ovládol mysle a vôľu väčšiny Númenorčanov. (Nemyslím, že Ar-Pharazon niečo vedel o Prsteni, elfovia držali ukovanie prsteňov v tajnosti tak dlho, ako len mohli.)“
Ako sa podarilo Sauronovi vziať si Prsteň späť do Stredozeme po potopení Númenoru, je tiež napísané v tom istom Liste:
„Aj napriek zmene na „zlého ducha, ktorý sa niesol v temnom vetre“, nemyslím, že niekto zaváhal, že niesol Prsteň, na ktorom teraz závisela celá jeho moc.“
Musíme teda prijať Tolkienove vysvetlenie, pretože neexistoval žiaden iný spôsob pre Saurona, len aby sa vrátil do Stredozeme ako neznámy duch spolu s Prsteňom.
Aj napriek jasným Tolkienovým vetám a argumentom, Tolkien zmenil svoje rozhodnutie, môžeme citovať nasledujúcu časť zo Silmarillion o Sauronovej vojne v Stredozemi po potopení Númenoru:
„Znovu si vzal Veľprsteň a zaodel sa do jeho veľkej moci. A Zlobu Sauronovho Oka zniesli len najväčší spomedzi elfov a ľudí.“
Ďalším názorom je, že Sauron si sňal Prsteň a nechal ho v Stredozemi, keď ho odviezli do Númenoru (čo je dosť nepravdepodobné, že by to Sauron urobil). Opiera sa o to, že keďže Sauron sa vrátil do Stredozeme ako temný duch bez akéhokoľvek fyzického tela, nemohol mať ani navlečený Prsteň. Je totiž isté, že ho musel mať navlečený na prste, ak chcel využívať jeho moc. Toto je podložené inou časťou zo Silmarillionu, ktorá opisuje Sauronove znovunadobudnutie tela po návrate do Stredozeme, aby mohol zase používať Prsteň:
„Tam teraz tuho premýšľal v tme, až kým nenadobudol novú podobu, ktorá bola strašná. Jeho krásny zovňajšok sa navždy stratil v mori spolu s potopeným Númenorom, pretože ho viac nebol hodný.“
Isté je teda len to, že Sauron si vzal Prsteň do Númenoru, aby tam mohol skaziť ich kráľa, no jeho telo bolo zničené pri potopení ostrova, teda ho musel získať, aby mohol používať Prsteň.

Prečo nemal Prsteň žiadny vplyv na Toma Bombadila?
Tom Bombadil je jedna veľká záhada Stredozeme. Nevieme, kto je to, ani akej je rasy. Tolkien v jednom z Listov píše, že Tom vznikol už dlho pred napísaním Pána prsteňov a do príbehu ho začlenil, pretože chcel nejaké dobrodružstvo pre hobitov ešte pred Roklinkou. Tom teda reprezentuje bytosť, nad ktorou nemá žiadna iná sila moc a nedá sa ovládnuť:
„Je pánom zvláštnym spôsobom: nepozná strach a túžbu po vláde nad všetkým. Proste vie a rozumie všetkým veciam, ktoré sa ho týkajú v jeho malej krajine. Predstavuje ducha, ktorý vie všetko o všetkom, o jeho histórii a povahe...a vôbec ho z toho nič nezaujíma.“
Na Elrondovej Rade sa o ňom povedalo toto:
„Nemohli by sme mu napriek tomu ešte poslať odkaz a získať si jeho pomoc?“ spýtal sa Erestor. „Zdá sa, že má akúsi moc ešte aj nad Prsteňom.“ „Nie, tak by som to nepovedal,“ odvetil Gandalf. „Povedzme skôr, že Prsteň nemá nijakú moc nad ním. Je sám sebe pánom. Prsteň však nemôže nijako zmeniť, ani zlomiť jeho moc nad inými...“
Prsteň nemohol mať žiadny vplyv na Toma Bombadila, lebo je stojí za hranicou, ktorú nemôže nikto ovládnuť. Tolkien použil Toma ako alegóriu pre boj medzi dobrom a zlom, ktorý je len časťou celej existencie.
 
 
Späť
 
 
 

www.TOLKIEN.sk

Vitajte na stránkach občianskeho združenia Spoločenstvo Tolkiena, združenie fantastiky. Nájdete tu mnohé zaujímavé informácie zo sveta profesora J.R.R. Tolkiena, ale aj zo sveta mnohých iných fantasy a sci-fi diel.


 

 

Partneri

SlavCon Angrenost Ramgad SciFi-Guide.net Fantazeen Fantasy podľa skutočnosti LARP klub Košice o.z.
 

Login:

Heslo: