Les Garoton 2004
Stratená kronika bieleho mága a družiny hrdých paladinov

Autor: Matej "Ganjalf" Tejbus, Pridané: 06. 07. 2004, 11:21

Kroniku zapisuje: Mág 4 stupňa bielej citadely a člen bratstva Bieleho rúcha Ganjalf

Deň prvý (sobota):

Zápis prvý:
Mračná sa zaťahujú a obloha potemnieva ako nepriaznivá predzvesť nasledujúcich udalostí. Vstupujeme do lesa Garoton. Všade vôkol nás je cítiť silná magická energia, ktorá sa miesi s našou rastúcou neistotou. Neistotou z toho temného, čo tento les ukrýva pre tých, ktorí sa vydali hľadať odpoveď na otázku, čo sa to tu vlastne pred rokmi stalo. Na nás...
Naša družina paladinov, mága a liečiteľky pod vedením chrabrého kapitána Nathaniela však verí, že odhalí záhadu strateného lesného ducha a vráti lesu jeho pôvodnú čistotu. Sme odhodlaní pre toto naše sväté poslanie spraviť všetko.

Zápis druhý:
O necelú hodinu stretávame prvých pocestných. Vyzerajú ako elfovia. Z rozhovoru vyplynulo, že nemajú v úmysle nám prekážať a ich úmysly sú čestné. Zatiaľ...

Zápis tretí:
Našu cestu nám skrížil Lesný démon. Nárokuje si na les a nestrpí v ňom nikoho cudzieho, ba ani družinu paladinov s ich svätým poslaním. Nedovoľuje nám pokračovať v ceste aj za cenu boja. „Tak teda boj!“ Zahlási kapitán a tasí svoj obojručák. V momente kedy sa rozpútava bitka však prichádza vyššie spomínaná družina a spoločnými silami sa nám podarí démona premôcť. Naše prvé víťazstvo nám dodalo odvahu a preto aj naše kroky do neznáma viditeľne zrýchlili.

Zápis štvrtý:
Hostinec. Aká nečakaná usadlosť v tejto lokalite. Pri stoloch sedí množstvo podivných tvorov. Niektorí meditujú, iní miešajú mocné elixíry. Ich mysle sú zahmlené, ale cítiť z nich strach. Hostinský Annun, príjemná to osoba, nám ponúka okrem pohostenia aj niekoľko obchodných artiklov. Nuž hádam neskôr, keď získame viacej zlata sa tu naučím nejakému kúzlu. Moju pozornosť zaujala skupinka po zuby ozbrojených Uruk-hai, ktorých doprevádza akási mocná bytosť a podľa znaku na čele, aj temná liečiteľka. Ale tá bytosť... Jeho silný psychický blok mi nedovoľuje prečítať si jeho úmysly, ale zato prezrádza mnoho o jeho magickej sile.
Od potulného mága menom Tarsonis sa tu učím nové kúzlo Teleportácia a dozvedám sa zopár zaujímavých informácii, ktoré nám majú pomôcť v našom pátraní. Podľa jeho slov vyrážame preto hľadať stratený Meč lesného ducha, prvú to časť predmetov potrebnú k jeho oživeniu. Pretože jedine Lesný duch vie, čo sa tu naozaj stalo. Naše kroky mieria do trosiek starej knižnice.

Zápis piaty:
Po ceste stretávame dvoch nájomných žoldnierov, ktorí nám ponúkajú svoje služby. Avšak s hrdosťou ich odmietame.
Pridal sa k nám lesný druid, ktorého múdre slová nám prezradili, že v lese sa pohybujú prisluhovači temna so svojím poslaním a tiež množstvo zlodejov, na ktorých si síce treba dať pozor, ale ich služby by sa nám v budúcnosti mohli hodiť.Zápis šiesty:
Nachádzame trosky knižnice a v nich niekoľko zažltnutých zvitkov. Paladin Anaron nám po ich dešifrovaní určuje ďalší smer pátrania. Magickú vežu. Ešte pred odchodom prichádza družina bojovníkov s mágom, ktorých cesty zaviali až sem. Podľa ich slov sú sami zmätení a nevedia, čo hľadajú. Najskôr asi svojho kapitána, ktorí ich údajne opustil. Náš kapitán sa rozhodne dočasne rozšíriť našu družinu a spoločne s týmito pocestnými vyrážame hľadať Magickú vežu. Hádam sa nám takto viacerým bude aj viacej dariť.

Zápis siedmy:
Znovu narážame na Lesného démona, avšak tento krát sme z nášho bojového stretu vyviazli len tak-tak. Démon sa síce v poslednej chvíli teleportoval, ale ešte stihol okúzliť nášho paladina Lindagorna, ktorý musel napadnúť jedného z nás. Vďaka patrí mágovi Vincentovi z pripojenej družiny. To jeho kúzlo Odíď v miery by som sa mohol naučiť. Určite by sa mi hodilo...

Zápis ôsmy:
Bez väčších problémov nachádzam v kobkách magickej veže stratený meč Lesného ducha. Zbraň sa nezdá byť ničím výnimočná avšak tuším, že jej význam je dôležitý. Potulný mág s radosťou víta správu o jeho znovu nájdení a prezrádza mi návod na výrobu Čarovného nápoja, ktorý je druhou časťou potrebnou pre oživenie Lesného ducha. Zároveň nám je vyjavená ďalšia časť našej úlohy a to postaviť Svätý chrám. Na jeho postavenie však budeme potrebovať niekoho, kto vie stavať. Je čas poohliadnuť sa, kto všetko sa v tomto lese okrem nás ešte nachádza.

Zápis deviaty:
Nathaniel je vyzvaný na osobný čestný súboj s potulným žoldnierov. Žiaľ prehráva.

Zápis desiaty:
Konečne sme získali od potulného obchodníka tak potrebné informácie o hľadaných zelených bylinách potrebných pre náš elixír. Na našej ceste spoznávame mnoho družín. V Garotone sa teda okrem nás nachádzajú obe znepriatelené zlodejské gildy. Obe pátrajúce po stratenom poklade. Pre potreby ďalších krokov je nutné sa rozdeliť. Polovica našej družiny sa vydáva do neďalekých baní nakopať zlato, určené na nákup surovín potrebných pre stavbu chrámu a taktiež výdavkov spojených s našou púťou. Ja sa radšej uberám meditovať, aby som tak znovu nabil svoju stratenú magickú energiu.

Zápis jedenásty:
Celá družina je znovu pokope v hostinci. Schyľuje sa k večeru. Náš kováč sa pustil do vylepšovania zbraní. Liečiteľka a ja sa radšej venujeme učeniu nových kúziel a zlepšovaniu svojich schopností. Zapájam sa do rozhovorov s prítomnými, aby som sa prípadne dozvedel potrebné informácie a ani som si nevšimol, že ma zvyšok družiny opustil.

Zápis dvanásty:
Doháňam ich práve v čas. Oproti nám sa totižto vyrojila tlupa Uruk-hai aj so svojimi temnými prisluhovačmi. Velí im Temný mág Nikodemus. Na našu stranu sa pridávajú aj okoloidúce skupiny. Je čas predviesť svoju silu a preto všetkým spolu s liečiteľkou čarujeme štíty. Temná strana po zvážení možností radšej takticky začína ustupovať. Avšak mi sme odhodlaní predviesť im svoju silu a tak s revom a tasenými mečmi vyrážame do boja. Podarí sa nám skupinu rozdeliť a kým jedny utekajú cez most na druhej strane ostáva chrabro bojovať jediný Uruk-hai chrániaci svoju temnú liečiteľku. Odvážne avšak zbytočne vednú ich životy a k našej radosti získavame od liečiteľky ďalšiu z potrebných ingrediencí do nášho Čarovného nápoja, amulet.
Začína pršať. Na Garoton konečne upadá kľud a pokoj noci. Preto sa aj mi ukladáme na spánok a s vidinou lepších zajtrajškov sa ponárame do ríše snov.

Deň druhý (nedeľa):

Zápis trinásty:
Po prepršanej noci sa nad Garotonom konečne začalo usmievať slnko. Konečne sa k nám pridáva naša očakávaná posila v podobe liečiteľky Silwen Lindariel a tiež traja dobrodruhovia, ktorí nášmu kapitánovi na znak vernosti skladajú Paladinskú čestnú prísahu. Keďže sa naše rady takto rozrástli znovu sme sa rozhodli rozdeliť naše sily a kým som si plnil svoju úlohu podarilo sa temnej družine v boji zabiť paladina Cirdana a tak získať náš drahocenný Meč lesného ducha. V duchu sa modlím, aby netušili aký veľký význam má tento vzácny artefakt pre naše poslanie. Tak či onak, naša úloha sa tým značne zmenila a skomplikovala.

Zápis štrnásty:
V starých zvitkoch sa mi podarili naučiť mocné kúzlo Napadni. Cítim, že táto formulka bude vo finálnom strete veľmi potrebná. Do cesty sa mi našťastie priplietli dvaja Uruk-hai, na ktorých som si to mohol aj hneď odskúšať. Je to naozaj mocné kúzlo!

Zápis pätnásty:
Náš ďalší stret s Lesným démonom. Zjavne sa démon umúdril, pretože miesto boja na život a na smrť si radšej vybral po mojom zakúzlení cestu mieru a preto „Odišiel v miery“.

Zápis šestnásty:
Na ceste sme zhliadli osamotenú Temnú liečiteľku, na ktorú sa následne spustil veľký hon. Utekala ako štvaná divá zver týchto lesov pred svojimi prenasledovateľmi, ale nakoniec skončila obkľúčená v rieke, ktorej prúdy odplavili jej krv ďaleko z týchto miest. Získali sme tak ďalšiu prísadu do Čarovného nápoja. Žlté byliny. Ostáva nám už len nájsť a identifikovať Krv lesného druida.

Zápis sedemnásty:
Meč Lesného ducha medzitým zmenil majiteľa. Momentálne ho vlastnia nájomní žoldnieri, ktorí nám ho však odmietajú vydať. Nastáva preto niekoľko bojových stretov, ktoré však končia našim neúspechom. Pristupujeme teda na ich podmienky a vydávame sa spolu s nimi ako ich ochranka plniť ich úlohy. Vieme, že našou úlohou je zabiť ich a tým splniť úlohu, ktorá nám bola daná miestnym obchodníkom. Za ich odstránenie nám totižto sľúbil spomínanú Krv lesného druida. Avšak paladinský kódex je vec neúprosná a preto len slepo nasledujeme naše obete a vymýšľame spôsob ako na nich. Po niekoľkých hodinách konečne plníme ich quest, za ktorý získavame náš stratený meč. Konečne nastala príležitosť napadnúť hrdlorezov, avšak aj tento krát to končí našim neúspechom.

Zápis osemnásty:
Dlhé hodiny blúdime po lese a zháňame našu poslednú potrebnú surovinu pre oživenie Lesného ducha. Popri tom sa snažíme nakopať v miestnej bani, čo najviac zlata, ktoré budeme potrebovať na stavbu chrámu. Čas sa nebezpečne kráti a niečo mi hovorí, že temná strane je stále o kus pred nami. Musíme sa ponáhľať!

Zápis devätnásty:
Vyčerpaný na pokraji svojich možností sa mi podarilo zohnať Krv lesného druida. Ponáhľam sa nájsť zvyšok svojej družiny. Nachádzam ich akurát uprostred neférového obchodu s partiou zlodejov. Vidím, že som prišiel práve včas. Uzavrieme však s nimi spojenectvo, ktoré sa týka záverečného stretu s temnotou. Sľubujú, že budú stáť pri nás. Ale dá sa zlodejom veriť?

Zápis dvadsiaty:
Spolu s Tarsonisom sa vydávame oživiť lesného ducha. Konečne sa dozvieme ako to vlastne celé bolo. Na naše prekvapenie sa práve Tarsonis po vypití čarovného nápoja mení na Lesného ducha a po vyzbieraní many, ktorá je potrebná na tvorbu komunikačného kryštálu nás opúšťa. Radostne sa vraciame do hostinca patrične to osláviť, zameditovať a pripraviť si plán na poslednú časť nášho svätého poslania a to postavenie nášho chrámu. Rozdeľujeme zvyšné peniaze a takticky sa preto učím väčšinu kúziel, ktoré sú k dispozícii. Cítim, že prichádza čas rozhodujúcej bitky a moja pomoc bude žiadaná.

Zápis dvadsiaty:
Opäť sa vydávame na cestu avšak padáme do pasce. Pri jazere sa náhle ocitáme v obkľúčení temných prisluhovačov. Vyžaruje z nich silná temná aura. Zjavne sa dostali ďalej než sme si vôbec trúfli tipovať. Spolu s kapitánom kontrolujeme situáciu a zisťujeme, že boj je jediným východiskom. Bojovníci utvárajú formáciu a ja začínam koncentrovať manu. Pripravujeme sa na boj. Možno náš posledný. Svetlo a bohovia stojte pri nás! Už počuť trubky. Boj sa začína...
Poznámky k nájdenej kronike
Na mieste nálezu týchto dokumentov boli objavené tiež pozostatky niekoľkých bojovníkov, ktorých sa podľa rodových erbov a amuletov podarilo identifikovať ako stratenú paladínsku výpravu. Tiež sa tu nachádzala magická koruna vyslanca nášho radu menom Ganjalf. V lese Garoton bola tiež zaznamenaná zvýšená koncentrácia zla z čoho môžeme vyvodiť nasledujúce závery:
· Vyslaná družina zlyhala a zlo opäť ovládlo lesy Garotonu,
· Lesný duch bol opäť porazený a stratil sa.
Všetky dokumenty boli spracované a doplnené na základe očitého svedectva jedného zo zlodejov menom Depres, ktorý sa v tom čase nachádzal priamo na mieste a bol svedkom onej strašnej bitky.
Ďalší postup/krok
Na základe predošlých skúseností a nadmernému zaťaženiu lesa Garotonu temnou energiou bola Rada nútená ďalšie výpravy do tejto oblasti pozastaviť na neurčito.


Dokument Archívu Bratstva Bieleho rúcha
Reg. č: 48/§B

 
 
Späť
 
 
 

www.TOLKIEN.sk

Vitajte na stránkach občianskeho združenia Spoločenstvo Tolkiena, združenie fantastiky. Nájdete tu mnohé zaujímavé informácie zo sveta profesora J.R.R. Tolkiena, ale aj zo sveta mnohých iných fantasy a sci-fi diel.


 

 

Partneri

SlavCon Angrenost Ramgad SciFi-Guide.net Fantazeen Fantasy podľa skutočnosti LARP klub Košice o.z.
 

Login:

Heslo: