Súťaž o najkrajšie vianočno-novoročné prianie

Autor: Eruantalon, Pridané: 08. 11. 2017, 11:46

OZ Spoločenstvo Tolkiena, združenie fantastiky (ďalej len Organizátor) vyhlasuje Súťaž o najkrajšie vianočno-novoročné prianie (ďalej len Súťaž).

  1. Súťaže sa môže zúčastniť každý bez ohľadu na pohlavie, rasu, národnosť, vierovyznanie, vek a príslušnosť ku komukoľvek a čomukoľvek.
  2. O víťazovi budú rozhodovať členovia Organizátora, s výnimkou tých, ktorí sa Súťaže zúčastnia, a tých, ktorí sa priamo podieľajú na jej organizácii.
  3. Súťažné príspevky (maľby, grafiky, kresby, ...) musia mať vianočno-novoročnú tematiku a mali by byť inšpirované dielami J.R.R. Tolkiena.
  1. Súťažné príspevky musia mať takú kvalitu a rozmery, aby sa po vytlačení dali poslať v listovej obálke formátu C6 (114x162 mm) alebo DL (110x220 mm) a aby sa na ich zadnú stranu dalo napísať krátke prianie.
  2. Súťažiaci môžu svoje súťažné príspevky vo formáte PDF, JPG alebo PNG posielať do polnoci 30.11.2017 na adresu sutaz@tolkien.sk. V maili je nutné uviesť meno a priezvisko súťažiaceho. Okrem toho je možné uviesť pseudonym, ak ho súťažiaci používa. Tiež sa odporúča uviesť rozmery pre optimálnu tlač príspevku.
  3. Účastníci Súťaže zaslaním súťažného príspevku potvrdzujú, že je príspevok ich dielom a že majú oprávnenie na jeho použitie v Súťaži.
  4. Účastníci Súťaže zaslaním súťažného príspevku súhlasia s tým, že ich príspevok môže byť v elektronickej podobe bezodplatne použitý Organizátorom na propagáciu budúceho ročníka Súťaže.
  5. Účastníci Súťaže zaslaním súťažného príspevku súhlasia s tým, že v prípade výhry môže byť ich dielo v elektronickej a tlačenej podobe bezodplatne použité Organizátorom ako vianočno-novoročné prianie a zaslané organizáciám na Slovensku a v zahraničí, s ktorými Organizátor udržiava priateľské vzťahy.
  6. Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť akýkoľvek príspevok zo Súťaže z dôvodu zlej kvality zaslaného súboru, nevhodnosti obsahu príspevku alebo nevhodných rozmerov. O vyradení príspevku zo Súťaže bude jeho autor bezodkladne upovedomený.
  7. Organizátor si vyhradzuje právo tieto pravidlá kedykoľvek doplniť a upraviť. O zmenách pravidiel budú účastníci bezodkladne informovaní.
 
 
Späť
 
 
 

www.TOLKIEN.sk

Vitajte na stránkach občianskeho združenia Spoločenstvo Tolkiena, združenie fantastiky. Nájdete tu mnohé zaujímavé informácie zo sveta profesora J.R.R. Tolkiena, ale aj zo sveta mnohých iných fantasy a sci-fi diel.


 

 

Partneri

SlavCon Angrenost Ramgad SciFi-Guide.net Fantazeen Fantasy podľa skutočnosti LARP klub Košice o.z.
 

Login:

Heslo: