Pán prsteňov nie je obrazom nepokojného 20. storočia

Autor: Matúš "Loki" Hyžný, Pridané: 16. 12. 2016, 14:14

Ako komentár k Pánovi prsteňov môžeme v osobnej korešpondencii J.R.R. Tolkiena nájsť tieto slová: „V diele nie je žiadna alegória, či už odkazujúca na morálku, politiku alebo súčasné dianie.“ Jaroslav Rihák, režisér skvelej rozhlasovej adaptácie Tolkienovho románu, však v nedávnom rozhovore zastáva opačný názor. Nikto samozrejme nemá monopol na interpretáciu akéhokoľvek literárneho diela, avšak ignorovanie Tolkienovho osobného pohľadu na jeho vlastné dielo pri formulácii takých závažných tvrdení, aké urobil Rihák, považujem za prešľap. Podľa neho Tolkien písal svoje dielo v atmosfére druhej svetovej a následne studenej vojny, pričom v ňom používa obraz Kraja ako „starého dobrého Anglicka“ a Mordoru ako „Stalinovej ríše zla“. Faktom však je, že Tolkien začal Pána prsteňov písať už v roku 1937, pričom ho dokončil ešte predtým, ako sa studená vojna naplno rozvinula.

Rihák prirovnáva Tolkienovho Pána prsteňov k dielu Georgea Orwella, predpokladám, že najmä k dystopickému románu 1984. Netuším v čom sú si tieto diela také podobné okrem toho, že boli napísané Angličanmi. Podľa Riháka Tolkien „placho a v obrazoch píše o podobnom, o čom písal drsne a jasne Orwell“. Vraj „obaja napísali svoje najlepšie knihy skoro v rovnakom čase rozdeleného sveta.“ Nie je to pravda. Neviem, ako dlho trvalo Orwellovi písanie románu 1984, ale vydaný bol v roku 1949. Tolkien sa so svojím Pánom prsteňov boril takmer desať rokov od decembra 1937 do jesene 1947, pričom ďalšie dva roky ho prepisoval načisto. Nasledovalo niekoľko dlhých rokov, počas ktorých sa Tolkien nevedel rozhodnúť, ktorému vydavateľstvu zveriť svoj opus. Chcel ho totiž vydať spolu so Silmarillionom, súborom príbehov odohrávajúcich sa dávno pred dejom Pána prsteňov, ktoré Tolkien začal písať už v roku 1917 počas zotavovania sa zo zákopovej horúčky. Pán prsteňov napokon vyšiel v rokoch 1954-1955. Na Tolkienovo veľké znechutenie musel byť rozseknutý do troch zväzkov. Vydavateľ skrátka odmietol 1 200 stranovú buchlu. Silmarillion za Tolkienovho života nevyšiel, ale práve v ňom treba hľadať korene Pána prsteňov, ako aj v rozprávkovom Hobitovi z roku 1937. V Pánovi prsteňov je možné na niekoľkých miestach nájsť odraz Tolkienovych osobných zážitkov zo zákopovej vojny. Napríklad vykreslenie vzťahu Froda a Sama čerpá práve z týchto skúseností. Samotný príbeh Pána prsteňov bol však načrtnutý ešte pred skončením druhej svetovej vojny a udalosti studenej vojny naň nemali žiadny vplyv – Pán prsteňov bol dokončený ešte pred spustením železnej opony. Rihákov komentár o rozdelenom svete, ktorý sa v Pánovi prsteňov odráža, je mylný.

Zásadný problém s Rihákovou interpretáciou však tkvie v zámene alegorického jazyka, ktorý Tolkien používa, s alegóriou samotnou. Alegorický jazyk je prostriedkom rozprávania príbehu, pričom alegória priamo odkazuje na konkrétne javy. V jednom zo svojich listov Tolkien píše, že príbeh „musí byť do istej miery relevantný pre ‚situáciu človeka‛ (vo všetkých dobách). Takže niečo z vlastných úvah a ‚hodnôt‛ rozprávača sa doň nevyhnutne dostane. To nie je to isté ako alegória. My všetci, či už v skupinách alebo ako jednotlivci, sme príkladmi všeobecných princípov; ale nereprezentujeme ich. Hobiti sú asi takou ‚alegóriou‛ ako (povedzme) pygmejovia alegóriou afrického lesa.“ V tomto zmysle môžu byť Mordor aj Stalinova ríša príkladmi istého spoločenského zriadenia, avšak ho nereprezentujú. Tolkien sa na viacerých miestach vyjadril, že dáva prednosť ‚aplikácii‛ pred ‚alegóriou‛, a práve tento rozdiel treba zohľadniť pri interpretovaní Tolkienovych zámerov. Pán prsteňov je navyše iba jedným dielikom v obrovskej mytologickej skladačke tvorenej desiatkami ak nie stovkami navzájom spletených príbehov. Vytrhnúť Pána prsteňov z tohto celku a vykladať ho ako samostatné dielo tak nevyhnutne vedie ku skresleniu jeho interpretácie.

V mojej reakcii na niektoré Rihákove názory som pracoval s Tolkienovymi komentármi z jeho osobnej korešpondencie, ktorej výber vyšiel ako Letters of J.R.R.Tolkien (Listy J.R.R. Tolkiena) v roku 1981. V slovenskom preklade listy nevyšli; všetky citované pasáže v predmetnom príspevku sú mojím vlastným prekladom anglického originálu.

 
 
Späť
 
 
 

www.TOLKIEN.sk

Vitajte na stránkach občianskeho združenia Spoločenstvo Tolkiena, združenie fantastiky. Nájdete tu mnohé zaujímavé informácie zo sveta profesora J.R.R. Tolkiena, ale aj zo sveta mnohých iných fantasy a sci-fi diel.


 

 

Partneri

SlavCon Angrenost Ramgad SciFi-Guide.net Fantazeen Fantasy podľa skutočnosti LARP klub Košice o.z.
 

Login:

Heslo: