Paladinovia a ich česť

Autor: Branislav "Erkenbrand" Skrečko, Pridané: 20. 05. 2005, 14:11

Paladinovia, ako všetci viete, žijú v duchu zákona a česť je pre nich život (tým, ktorí nerozumejú metaforám, odporúčam doučovanie zo slovenského jazyka).
O paladinoch sa však vytvorilo neskutočne veľa klamstiev a zmyslených predstáv.
Aj kvôli tomu, že dnes niečo podobné ako paladinovia neexistuje. A tak sa im zákonite stalo to isté čo elfom. Veľmi veľa ľudí, ktorí sa ich snažia napodobiť to robia úplne zle alebo prehnane. Ale chybne uvažuje o paladinoch aj veľa iných ľudí. Keďže ich však znázorňujú zle, alebo chápu zle, zdvihol sa voči nim rovnaký odpor (krížený s posmechom), ako proti elfom.

1. Som paladin, som čestný a teda som obmedzený v svojich rozhodnutiach, vo svojom rozume, pretože česť a kódex mi diktuje čo mám robiť.

Toto tvrdenie je nehorázne klamstvo. Jeden z mýtov, ktoré sa o paladinoch vytvorili.
Vychádza z toho, že paladinovia sa riadia iba kódexom a ničím iným. Že česť ich ovláda a teda pokiaľ niekto nájde spôsob, ako tento ich kódex alebo česť obísť, môže s nimi ľahko zatočiť.
Stačí sa nad tým chvíľu zamyslieť a zistíme, že je to absolútna hlúposť. Paladinom ešte viac ako napr. sudcom, bola daná sloboda uvažovania, keďže majú ťažkú úlohu, na rozdiel od sudcov, uplatňovať zákon v teréne. Riadia sa ako všetci intuíciou, inštinktmi a svojou múdrosťou. Keby tomu tak nebolo, paladinovi by stačila iba zbierka zákonov, podľa ktorej by sa vo všetkom rozhodoval.

Pred pár dňami som čítal istý článok a utkvela mi v pamäti jedna veta, ktorá sa podľa mňa celkom dobre hodí aj k paladinom: „Výsady demokracie a ľudské práva sú skvelé a nedotknuteľné, ale nesmú sa stať únikovou cestou pre vrahov.“ (Štefan Hríb pre časopis Týždeň).
Podobnú chybu robia aj niektorí ľudia, ktorí sa snažia znázorniť paladinov a to tým, že všetko berú doslovne, že sa nedokážu odpútať od pravidiel. Tým tiež dávajú možnosť byť „ťahaný za nos“ ľuďmi, ktorým toto lipnutie na pravidlách, vyhovuje.
Slovom „odpútať“ nechcem povedať „porušiť“ alebo „obísť“, ale použiť zdravý rozum. Nenechať sa oblbnúť inými na slovíčkach.

Česť a kódex paladinom síce zakazujú robiť určité veci, napr. nesmú nikoho bezdôvodne napadnúť či nebodaj zabiť. Ale na druhú stranu mu dáva možnosti ako situácie riešiť (nezabije dotyčného, ale predvedie ho pred súd, ak dotyčný spáchal nejaký trestný čin).

Aj my, občania štátu, sme „obmedzovaní“ zákonmi, ale cítime sa vari nesvojprávni? Že sa nemôžeme rozhodovať podľa svojho vedomia a svedomia?

2. Som paladin, som čestný a teda naivný.

Jeden z najväčších mýtov, ktorý paladinov sprevádza ako tieň!
Množstvo ľudí totiž nevie pochopiť, že paladin nie je naivný, ale je slušný. Avšak aj táto slušnosť má svoje hranice. Okrem toho nezakazuje paladinovi mať svoj názor na vec. Zároveň si veľa ľudí myslí aj to, že keď nahovoria paladinovi hocijakú báchorku, o zajatej panne v lese, paladin bez akýchkoľvek otázok pobeží do lesa. Pretože však je to jeho povinnosť pomáhať nevinným.

Paladin nežije vo svojom vymyslenom svete, kde je všetko skvelé, všetci sú ideálni.
Práveže on sa rovnako - možno aj viac ako ostatní - stretáva s nespravodlivosťou (prečo by sa s ňou mal stretávať menej resp. prečo by nemal?), oveľa citlivejšie ju vníma a jeho neľahkou úlohou je ju aj naprávať. Prečo by si teda mal paladin myslieť, že všetci naokolo sú dobrí, čestní a morálni?
Paladin sa ku každej bytosti, ktorú spozná, správa slušne, dôstojne. Ale to neznamená, že je o morálnosti dotyčnej osoby na 100 % presvedčený. Neznamená to, že jej vo všetkom uverí. Nemá k tomu dôvod.

Samozrejme, že je paladinskou povinnosťou pomáhať. Ale nie je jeho povinnosťou vrhať sa do všetkého bez rozmyslu. Zistí si, či osoba, ktorá ho do lesa za zajatou pannou posiela, je dôveryhodná. Či v lese naozaj je nejaké zlo, o ktorej informátor vyhlasuje, že zajalo pannu. Alebo či informátor len nepotrebuje získať paladinovým odchodom čas atď.
A aj keď sa tam už vydá, nebude si o sebe myslieť, že je neporaziteľný (prečo by aj mal?), ale bude veľmi opatrný.

Rovnako ako vy, ako ja, si uvedomuje, že mnohé bytosti nemajú také morálne zásady ako on.
A zároveň si dobre uvedomuje, že ostatné bytosti vedia o tom, že on také morálne zásady má, a že sa to môžu pokúsiť zneužiť (aj tým, že mu budú rozprávať báchorky o pannách a budú ho do toho lesa posielať). Ja sa len čudujem, prečo podľa niektorých ľudí by si toto všetko paladin uvedomovať nemal? Spadol vari z Mesiaca, že nevie ako to na Zemi je?

"Ak by nebolo zla, nebolo by ani dobra. Nevedeli by sme totiž čo dobro je, a nemohli by sme sa oň usilovať." - Godfrey Leibnitz

Obdobne to platí aj pre paladinov. Ako by mohli byť mužmi zákona, keby žili vo svojom naivnom ideálnom vymyslenom svete? Keby nevedeli pomenovať a odhaliť zlo, zločin?

3. Som paladin, som čestný, a teda každému odpustím.

Toto je jeden z ďalších mýtov, ktoré sprevádzajú paladinov.
Paladin ani náhodou neodpúšťa, akonáhle sa naň niekto milo usmeje. Nie je naivný, ako som už napísal vyššie. Ide však o to, že na rozdiel od ostatných sa neprejavuje hneď spontánne, alebo agresívne.

Paladin má funkciu zákona. Koná v jeho zmysle. Napr. istý človek niekoho napadne, alebo niekoho okradne, alebo urobí iný zločin a je odhalený. Aj keby sa vrhol na zem a začal by tvrdiť, že je kajúcny hriešnik, že svoje činy ľutuje, paladin ho má odzbrojiť, prípadne aj spútať a predviesť pred súd. Dotyčný predsa vykonal zločin.
Paladin mu samozrejme môže, sám za seba, odpustiť (na tom, že ho predvedie pred súd, to nič nemení), ale to neznamená, že sa k nemu začne hneď správať ako ku najlepšiemu kamarátovi. To, že je niekto paladin, že je čestný, neznamená, že nemôže byť ostražitý či podozrievavý!

Paladin si dobre uvedomuje, že ľudia využívajú pretvárku, klamstvo a najmä podlosť k dosiahnutiu svojich cieľov, i keď tieto vlastnosti nepatria do paladinovho repertoáru. Práve preto si udržuje ostražitosť! Rovnako ako všetci, verí paladin oveľa viac v činy, ako len v prázdne slová.
A tak isto ako všetci, riadi sa svojimi inštinktmi a svojím srdcom pri tom, či niekomu odpustí, alebo nie.

Zároveň raz písal de Carabas taký príklad, a síce: škret bojuje s paladinom. Škretovi vypadne zbraň a paladin povie, keďže je čestný, nech si zbraň zdvihne. A škret mu zatiaľ hodí do oči piesok, alebo urobí inú zákernú vec atď. Nakoniec paladina zabije.
Problém v tomto príklade je, že paladin v momente, keď povie škretovi aby si zdvihol zbraň, si nezačne vyklepávať brnenie, čistiť meč, neodskočí si na kávičku!
Ale zostáva ostražitý. Jednou z hlavných vlastností paladinov je ostražitosť. To nie je záruka života, samozrejme. Ale je to najsilnejší nástroj všetkých slobodných a spravodlivých ľudí. Hovorí o tom aj jeden výrok: „Ostražitosť je zárukou slobody“.
Ako som už písal, paladin si uvedomuje, že bytosti využívajú podlosť, a preto je stále ostražitý.
To že som paladin, že som čestný, neznamená, že nemôžem byť ostražitý, že nemôžem byť podozrievavý.

Ak niekto chce vedieť ako si ja predstavujem paladinov, tak mu odporúčam pozrieť si niektorý diel Hviezdnych vojen (Star Wars). V rytieroch Jedi som, v poslednom čase, objavil krásny príklad toho, ako ja osobne vnímam paladinov.
Samozrejme, že Jedi rytieri žijú v inej dobe, (sci-fi budúcnosť ovplyvnená dnešným štýlom života) ako žijú paladinovia (fantasy stredovek). Čiže aj ich správanie ma malé odchýlky.

Netvrdím, že som stretol množstvo ľudí, ktorí mali všetky tri chybné predstavy o paladinoch, ktoré som v tomto článku opísal. Ale veľký počet ľudí malo, a aj po prečítaní tohto článku možno ešte stále bude mať minimálne jednu alebo dve.

Aby som to zhrnul. Všetky predošlé príklady vytvorili jeden globálny mýtus o paladinoch, medzi hráčmi drevární a aj medzi čitateľmi fantasy kníh. Množstvo ľudí začalo považovať paladinov za hlupákov, pretože majú o nich skreslené predstavy. Niektorí ľudia robia z paladinov hlupákov, pretože im proste ich filozofia života nejde k srsti.
Všetky tieto zmyslené, nepresné, skreslené predstavy, tieto mýty spôsobili, že ľudia sa začali vyjadrovať o paladinoch vetou „Paladinovia nemohli nikdy existovať“.
A majú pravdu. Takí paladinovia, akých si predstavuje väčšina ľudí, naozaj ani neexistujú.

(pozn. autor: ak niektorí skúsenejší znalci paladinov s čímsi nesúhlasia, berte v úvahu, že je to môj názor, a že je to spôsob akým ja vidím paladinov)

Branislav "Erkenbrand" Skrečko
 
 
Späť
 
 
 

www.TOLKIEN.sk

Vitajte na stránkach občianskeho združenia Spoločenstvo Tolkiena, združenie fantastiky. Nájdete tu mnohé zaujímavé informácie zo sveta profesora J.R.R. Tolkiena, ale aj zo sveta mnohých iných fantasy a sci-fi diel.


 

 

Partneri

SlavCon Angrenost Ramgad SciFi-Guide.net Fantazeen Fantasy podľa skutočnosti LARP klub Košice o.z.
 

Login:

Heslo: