Zlo a dobro v službách Eru Ilúvatara

Autor: Laivindie Isilóte, Pridané: 10. 05. 2004, 20:24

Ainulindalë (Hudba Ainur): "Byl Eru, Jediný, který se v Ardě nazývá Ilúvatar. Nejdříve učinil
Ainur, Svaté, kteří byli potomstvem jeho myšlenky, a byli s ním dříve, než bylo vytvořeno cokoli jiného. A mluvil k nim: předkládal jim hudební témata a oni před ním zpívali a on byl rád. Dlouho však zpívali každý sám nebo jen několik spolu, zatímco ostatní naslouchali; každý totiž chápal jen tu část Ilúvatarovy mysli, z níž vzešel, a v porozumění bratrům rostli jen pomalu. Avšak tím, jak naslouchali, docházeli k stále hlubšímu porozumění a přibývalo jednohlasnosti a souzvuku."

Historie Středozemě se odvíjí jako boj Světla a Tmy, úsilí jedné i druhé strany je často zmařeno, Světlo nikdy nezničí Tmu, ani naopak. Proto se zdá, že jejich antagonistická existence je daná předem, aby vzájemně soupeřily, ale nikdy definitivně nezvítězily, jen na určitý čas. I Gandalf se vyjádří, že Zlo se vždy obnovuje, vždy nabírá sílu, přichází v jiných formách, ale nikdy zcela nezmizí: "Po každé porážce a odbytí přijme Stín jinou podobu a opět roste."
Je tedy Zlo nevyhnutné pro existenci Dobra? Nemohlo by být Světlo bez Tmy?
Jestliže považujeme Eru Ilúvatara za "Stvořitele", pak všechno, co vzešlo, vzešlo i z jeho vůle, tudíž nevyhnutně přijdeme k tomu, že i Zlo bylo jeho výtvorem -a proto nemůže být nikdy zničeno. Proč by ale Eru tvořil Zlo? Nebylo by lepší pro jeho děti, aby jim vytvořil svět bez trápení a překážek, kde by mohli vytvářet své díla a žít v radosti a štěstí? Kdyby jim vytvořil "Ráj", neukázal by tím větší a hlubší lásku k nim? Možná ano, ale na druhé straně existuje i jiné hledisko. Jak si může přemýšlející tvor (ať elf, člověk, trpaslík, hobit nebo jiná bytost) uvědomit význam slova: dobré bez poznání podstaty zlého? Jak bychom věděli, co je dobré, když bychom nevěděli, co je zlé?
Netroufám si definovat Ilúvatarovy záměry, ale pokusím se alespoň o nich diskutovat. Mohl tedy stvořit Melkora, který byl nepopíratelně součástí jeho samotného, jako protiklad vůči ostatním, aby bez jejich vědomí splnil svůj nejhlubší záměr, o němž nikdo, ani sám Melkor, nevěděl?
Rozporuplný je následující citát: "Ty, Melkore, uvidíš, že nelze hrát žádné téma, které nemá svůj nejhlubší zdroj ve mně, a že nikdo nemůže změnit hudbu mně navzdory. Neboť ten, kdo se o to pokusí, se prokáže jen jako můj nástroj k vytvoření ještě podivuhodnějších věcí, jaké si sám nikdy nepředstavoval."

To může znamenat nejméně dvě věci- 1. že Melkor překvapil i samotného Ilúvatara ve své síle, který nečekal, že část jeho samotného by mohla být tak násilná a moci chtivá, což by ale popíralo jeho vševědoucnost- od začátku musel vědět, co se stane, když Melkora stvoří. Ačkoliv by to také naznačovalo, že Eru sice stvořil Ainur jako děti své myšlenky, ale ponechal jim úplnou svobodu v myšlení a v cílech;
2. že Ilúvatar chtěl upozornit zaslepeného Melkora, že všechno se děje jen z jeho vůle, a že nikdy nemůže ovládnout Ardu jako své panství, ale bude o ni muset neustále bojovat, což ale tehdy nikdo nemohl pochopit, protože neznali všechny Eruovy záměry a možná věřili, že Melkor koná proti jeho vůli, tedy nevěděli že Eru mu dá volnost v konání, ale nedovolí mu nikdy zvítězit.
Obě teorie by naznačovali, že i kdyby Ilúvatar nechtěl stvořit Zlo, věděl, že tomu nelze předejít.Proti Tmě vždy stojí Světlo- proti Melkorovi (nejstrašnější z Ainur) stojí Manwë (nejušlechtilejší z Ainur), proti orkům stojí elfové (mají společný původ), proti Sarumanovi se postaví Gandalf (oba jsou Istari), proti Devítce nazgûlů stojí devítka Společenstva Prstenu, proti Ar-Pharazônovi stojí Elendil Věrný.

(Lodě Věrných- Akallabêth)


Strana Temnoty je silnější, má větší armádu, rychleji se obnovuje, zatímco strana Světla, jak se zdá, skomírá a je připravena podlehnout, i když to se nikdy nestane. Zbraně Tmy jsou pádnější, viditelnější- jsou to meče, tesáky, pazoury, žihadla, i znalost černé magie, kterou jim poskytne jak Melkor a Sauron, tak Saruman. Jestli je tma jen nedostatkem světla, chlad nedostatkem tepla- pak i zlo by mělo být nedostatkem dobra. Ale jaké jsou pak zbraně Dobra? Neopírá se o násilí, nejsou to tedy přímo "zbraně"- je to láska, věrnost a přátelství. Přesto, že se na první pohled zdají bezmocné, není tomu tak. Tato síla se projevuje jen zřídka, pomalu, někdy se zdá, že se neukáže vůbec, ale stále existuje a může bojovat proti Zlu. Eru Ilúvatar nikdy nebránil Zlu se projevit, ale prostřednictvím Valar zajistil, že i druhá strana bude mít někoho, kdo ji bude chránit a nedopustí, aby zcela podlehla.

Co bylo tedy tím nejhlubším záměrem Eru Ilúvatara, když stvořil Melkora? Na tuto otázku nemám odpověď, každý si může myslet něco jiného. Myslím, že Eru si uvědomil, že krása dobrých činů vynikne v temnotě. Čím větší je Stín, tím větší odvahu musejí ukázat ti, kteří mu odporují.

(Morgoth proti Fingolfinovi- Silmarillion)

Čím strašlivější je noc, tím krásnější je úsvit. Podle mého názoru Eru Ilúvatar stvořil kontrast Dobra a Zla v Ardě, aby jeho děti měli možnost vybrat si jednu stránku, aby naplnili její historii svými činy, aby sami přemýšleli o důsledcích a svých záměrech. Dal jim možnost volby....
Laivindie Isilóte
 
 
Späť
 
 
 

www.TOLKIEN.sk

Vitajte na stránkach občianskeho združenia Spoločenstvo Tolkiena, združenie fantastiky. Nájdete tu mnohé zaujímavé informácie zo sveta profesora J.R.R. Tolkiena, ale aj zo sveta mnohých iných fantasy a sci-fi diel.


 

 

Partneri

SlavCon Angrenost Ramgad SciFi-Guide.net Fantazeen Fantasy podľa skutočnosti LARP klub Košice o.z.
 

Login:

Heslo: