Staré rukopisy a písomnosti

Autor: , Pridané: 01. 01. 1970, 07:00

Stručný prehľad a základné informácie


Originálny názov: Ainulindalë alebo Hudba Ainur Časové obdobie: Staré časy resp. Vek Stromov
Autor: pravdepodobne Rúmil Tirionský
Jazyk: quenijčina
Popis: Príbeh o Stvorení, ktorého autorstvo je prisudzované Rúmilovi Tirionskému.
Pojednáva o udalosti nazývanej rovnako Veľká hudba či Veľká pieseň, ktorou počalo bytie Ardy a jej dejiny.
Dnešné umiestnenie: Silmarillion

Originálny názov: Akallabeth alebo Pád Númenoru
Časové obdobie: počiatok Tretieho slnečného veku Autor: Dúnadania, pravdepodobne na dvore Elendila Vysokého či jeho syna Isildura
Jazyk: adunajčina, západčina
Popis: História ostrova Númenor od jeho založenie až po Pád.
Dnešné umiestnenie: Silmarillion, Nedokončené príbehy

Originálny názov: Aldudénië alebo Nárek pre Dva Stromy
Časové obdobie: Zatmenie Valinoru, tesne pred začiatkom Prvého slnečného veku
Autor: Elemmírë z Vanyar
Jazyk: quenijčina
Popis: Tento príbeh vznikol krátko po zničení Dvoch valinorských Stromov Melkorom a Ungoliant, a poznajú ho všetci Eldar. Rozpráva o činoch dňa, kedy Melkor s Ungoliant prišli v nestráženom okamihu do Valmaru a spáchali tu svoje strašné dielo skazy – zničili Dva Stromy
Dnešné umiestnenie: Silmarillion

Originálny názov: Ambarkantë alebo Utváranie Ardy
Časové obdobie: Staré časy resp. Vek Stromov
Autor: neznámy
Jazyk: quenijčina
Popis: Ambarkanta je spis rozprávajúci o samotnom utváraní Ardy. Dozvedáme sa z neho prvotné geografické informácie ako napr. názvy a rozmiestnenie jednotlivých horstiev alebo polohu morí či riek. Rovnako nám poodhaľuje udalosti, ktoré toto veľké dielo sprevádzali - neustále súuperenie Melkora s ostatnými Ainur, budovanie Utumna, Angbandu a Almarenu, vyzdvihnutie Železných hôr, a pod.
Dnešné umiestnenie: Dejiny Stredozeme (History of Middle-earth); odvoláva sa na ňu rovnako aj K.W. Fonstadová vo svojom Atlase Stredozeme

Originálny názov: Cesta tam a zase späť
Časové obdobie: koniec Tretieho slnečného veku
Autor: Bilbo Pytlík
Jazyk: všeobecná reč
Popis: Rukopis viazaný v koži, ktorý napísal Bilbo Pytlík po svojom návrate z ciest, pojednávajúci o jeho nevšedných až neuveriteľných dobrodružstvách, ktoré pri svojej púti s družinou trinástich trpaslíkov prežil v zemiach ďaleko na východ od rodného Kraja.
Dnešné umiestnenie: Hobit

Originálny názov: Červená kniha Periannath
Časové obdobie: prelom Tretieho a Štvrtého slnečného veku
Autor: kolektív (Bilbo Pytlík, Frodo Pytlík, Samved Krepelka, Peregrin Bral, Smelmír Brandylen a iní...) Jazyk: všeobecná reč
Popis: viď. Červená kniha Západnej marky
Dnešní umiestnenie: Pán prsteňov, Hobit, Silmarillion, Nedokončené príbehy

Originálny názov: Červená kniha Západnej marky
Časové obdobie: prelom Tretieho a Štvrtého slnečného veku
Autor: kolektív (Bilbo Pytlík, Frodo Pytlík, Samved Krepelka, Peregrin Bral, Smelmír Brandylen a iní...) Jazyk: všeobecná reč
Popis: Najdôležitejší prameň pre históriu Vojny o Prsteň. Svoje meno získala Červená kniha tým, že bola dlho uložená vo Vežiach, v domove Pekníkovcov, hajtmanov Západnej marky. (Tam sa dostala prostredníctvom Samovej dcéry Elanor, ktorá si vzala Fastreda zo Zelenova a odišla s ním do Západnej marky, vtedy novo osídľovaného územia (dar kráľa Elessara) medzi Ďalekov vrchovinou a Vežovými kopcami. Z nich vzišli Pekníkovci z Veží, správcovia Západní marky.)
Dnešné umiestnenie: Pán prsteňov, Hobit, Silmarillion, Nedokončené príbehy

Originálny názov: Gondorské kroniky
Časové obdobie: Tretí slnečný vek
Autor: gondorskí pisári
Jazyk: západčina (sindarčina?)
Popis: Gondorské kroniky, ktoré boli uchovávané v archívoch Minas Tirith - hlavne Kniha kráľov a Kniha správcov - boli dôležitým informačným zdrojom pre všetkých, ktorí sa kedy zaoberali históriou Arnoru a Gondoru či dokonca históriou zaniknutej ríše Númenor.
Dnešné umiestnenie: Pán prsteňov, Nedokončené príbehy

Originálny názov: Isildurov zvitok
Časové obdobie: Tretí slnečný vek
Autor: Isildur, syn Elendilov
Jazyk: sindarčina (quenijčina?)
Popis: viď. Ostatné klenoty a artefakty
Dnešní umiestnenie: Pán prsteňov, Nedokončené príbehy

Originálny názov: Kniha kráľov
Časové obdobie: Tretí slnečný vek
Autor: gondorskí pisári
Jazyk: západčina (sindarčina?)
Popis: Jedna z gondorských kroník, ktorá sa zachovala do dnešných dní a spolu s Červenou knihou Západnej marky predstavuje jeden zo zdrojov slúžiacich k pochopeniu udalostí, ktoré sa odohrali v Treťom slnečnom veku Stredozeme a vyvrcholili na konci Veku Vojnou o Prsteň.
Dnešné umiestnenie: Pán prsteňov (Dodatok A), Nedokončené príbehy (zmienka)

Originálny názov: Kniha Mazarbul alebo Kniha Záznamov
Časové obdobie: Tretí slnečný vek (od roku 2989 do r. 2994)
Autor: Balin a jeho druhovia, ktorí sa s ním vydali do Morie
Jazyk: všeobecná reč
Popis: Kronika odhaľujúca nerozumný, ale odvážny, pokus o znovudobytie dávnej trpaslíčej ríše Khazad-dûm.
Dnešné umiestnenie: Pán prsteňov (Spoločenstvo Prsteňa)

Originálny názov: Kniha správcov
Časové obdobie: Tretí slnečný vek
Autor: gondorskí pisári
Jazyk: západčina (sindarčina?)
Popis: viď. Gondorské kroniky
Dnešné umiestnenie: Pán prsteňov (Dodatok A)

Originálny názov: Laer Cú Beleg alebo Pieseň o veľkom luku
Časové obdobie: Prvý slnečný vek
Autor: Túrin Turambar
Jazyk: sindarčina
Popis: Pieseň zložená Túrinom pri Eithel Ivrine na pamiatku Belega Cúthaliona, slávneho lukostrelca z Doriathu, Thingolovho rádcu a priateľa Túrinovho, ktorého zabil nevedomky nešťastnou náhodou jeho vlastným mečom Anglachelom.
Dnešné umiestnenie: Silmarillion, Nedokončené príbehy

Originálny názov: Letopis (Chronológia Západných zemí)
Časové obdobie: začiatok Štvrtého slnečného veku Autor: Smelmírovi a Peregrinovi potomkovia
Jazyk: všeobecná reč
Popis: Vo Veľkých Smolinách boli knihy menej zaujímavé pre Krajanov, no dôležité pre všeobecné dejiny. Žiadnu z nich nenapísal Peregrin, ale on i jeho nasledovníci zobrali mnoho rukopisov napísaných gondorskými pisármi: hlavne opisy alebo výťahy z histórií či legiend vzťahujúcich sa na Elendila a jeho dedičov. Jedine tu v Kraji sa našli rozsiahle materiály pre dejiny Númenorejcov a vzostupe Saurona. Práve vo Veľkých Smolinách bol zrejme s pomocou materiálov vzatých Smelmírom zostavený "Letopis". Aj keď uvádzané informácie sú často dohadom, zvlášť u Druhého slnečného veku, zasluhujú si pozornosť.
Dnešné umiestnenie: Dodatok B k Pánovi prsteňov

Originálny názov: Narn i Hîn Húrin alebo Príbeh Húrinových detí
Časové obdobie: druhá polovica Prvého slnečného veku
Autor: Dírhavel zo Sirionských prístavov
Jazyk: sindarčina
Popis: Narn i Hîn Húrin je síce napísaný elfským jazykom a využíva veľa z elfskej učenosti, hlavne doriathskej, je však dielom ľudského básnika Dírhavela, ktorý žil v Sirionských prístavoch za dní Eärendila a zhromažďoval tam všetky možné správy o Hadorovom rode, ako od ľudí, tak od elfov, zbytkov učencov z Dor-lóminu, Nargothrondu, Gondolinu i Doriathu.
Dnešné umiestnenie: Silmarillion, Nedokončené príbehy

Originálny názov: Narsilion alebo Pieseň o Slnku a Mesiaci
Časové obdobie: Prvý slnečný vek
Autor: neznámy (asi niekto z Vanyar)
Jazyk: quenijčina
Popis: Príbeh rozpráva o tom, ako po zničení Dvoch Stromov Melkorom a Zatmení Valinoru uskutočnili Valar plány, ktoré prijali v myšlienkach, aby napravili zlo, ktoré Melkor napáchal.
Dnešné umiestnenie: Silmarillion

Originálny názov: Noldolantë alebo Pád Noldor
Časové obdobie: koniec Prvého slnečného veku či začiatok Druhého slnečného veku
Autor: Fëanorov syn Maglor
Jazyk: quenijčina
Popis: Žalospev zložený Fëanorovým synom Maglorom opisujúci trpké osudy noldorských Vyhnancov po ich odchode z Valinoru, kde preliali krv rodných a privolali na seba hnev Valar v podobe Veštby, ktorá padla na všetkých, ktorí mali čo dočinenia s Fëanorom a jeho ľudom. Tá strašná kliatba je známa ako Proroctvo severu a Veštba Noldor a niektorí hovoria, že ju v Aramane nepreniesol nikto menší než samotný Mandos. Predpovedal mnohé temnými slovami, ktorým Noldor porozumeli až keď ich to skutočne postihlo...
Dnešné umiestnenie: Silmarillion

Originálny názov: O Prsteňoch moci a Treťom veku
Časové obdobie: Štvrtý slnečný vek
Autor: neznámy (bezpochyby nejaký dúnadanský učenec)
Jazyk: západčina
Popis: Učená kniha popisujúca históriu Prsteňov moci. Bola istoiste spísaná v Štvrtom veku, pravdepodobne po smrti či odjazde všetkých známych účastníkov Vojny o Prsteň. Jej štýl je blízky Dúnadanskému, plný rešpektu k Eldar a ku Gandalfovi, a vzdialený hobitiemu pojatiu; jej autor teda musel bezpochyby byť nejaký vzdelaný Dúnadan. Mohlo sa jednať o jeden z rukopisov opísaný pre rod Bralov a uchovávaný vo Veľkých Smolinách.
Dnešné umiestnenie: Silmarillion

Originálny názov: O starých slovách a menách v Kraji
Časové obdobie: začiatok Štvrtého slnečného veku Autor: Smelmír Brandylen
Jazyk: všeobecná reč
Popis: Krátke pojednanie, z ktorého je jasný Smelmírov zvláštny záujem o objavovanie spriazneností s jazykom Rohirrimov u niektorých krajových slov a u starých prvkov v miestnych menách.
Dnešné umiestnenie: Pán prsteňov

Originálny názov: Pád Gil-galadov
Časové obdobie: začiatok Tretieho slnečného veku resp. koniec Tretieho slnečného veku
Autor: elfovia (pravdepodobne z Imladrisu), Bilbo Pytlík
Jazyk: sindarčina, všeobecná reč
Popis: Spev, písaný v prastarej reči, ktorý zložili elfovia na pamiatku Gil-galada, posledného Veľkráľa Noldor v Stredozemi, ktorý bojoval na konci Druhého slnečného veku vo vojne Posledného spojenectva a padol spolu s Elendilom na svahoch Orodruiny potom, čo po sedemročnom obliehaní Barad-dûru prinútili Saurona k boji muža proti mužovi. Bol uchovávaný v archívoch Imladrisu i v mysliach ľudu, a dokiaľ tam neprišiel Bilbo, nebol preložený do všeobecnej reči. Bilbovi sa pieseň zapáčila, a pretože rád skladal poéziu, rozhodol sa pre jej preklad, ktorého úryvok bol nakoniec zaradený i do Červenej knihy Západnej marky.
Dnešné umiestnenie: Pán prsteňov - Spoločenstvo Prsteňa (úryvok z Bilbovho prekladu)

Originálny názov: Pád Gondolinu
Časové obdobie: Prvý či Druhý slnečný vek
Autor: elfovia, ktorí prežili plienenie mesta
Jazyk: sindarčina (?)
Popis: Tento žalostný príbeh rozpráva o činoch zúfalej udatnosti, ktoré pri obrane Gondolinu konali náčelníci vznešených domov a ich bojovníci.
Dnešné umiestnenie: Silmarillion

Originálny názov: Počítanie rokov
Časové obdobie: začiatok Štvrtého slnečného veku Autor: Smelmír Brandylen
Jazyk: všeobecná reč
Popis: Spis, v ktorom Smelmír podrobne rozoberá vzťahy kalendárov Kraja a Hôrky k rohanskému, gondorskému a roklinskému. Podrobne tu vysvetľuje aj názvy jednotlivých dní a mesiacov v roku i spôsob, akým boli jednotlivé kalendáre zostavené a ako fungovali.
Dnešné umiestnenie: Dodatok D k Pánovi prsteňov

Originálny názov: Preklady z elfštiny
Časové obdobie: 3003 - 3018 Tretieho slnečného veku
Autor: Bilbo Pytlík
Jazyk: všeobecná reč, sindarčina, quenijčina
Popis: Tri obsiahle zväzky múdrosti, ktoré sa celé venujú Starým časom a obsahujú najstaršie dochované príbehy o stvorení Ardy, príchode elfov a ľudí a o veľkých vojnách Prvého slnečného veku. Medzi tieto príbehy patrí s najväčšou pravdepodobnosťou aj Ainulindalë, Valaquenta a Quenta Silmarillion.
Dnešné umiestnenie: Silmarillion, Nedokončené príbehy, Pán prsteňov

Originálny názov: Príbeh Aragorna a Arwen
Časové obdobie: nejaký čas po odchode kráľa Elessara v r. 1541 k.l. (119 Š.V.)
Autor: Barahir, syn Správcu Faramira
Jazyk: všeobecná reč
Popis: Príbeh tvorí súčasť Červenej knihy Západnej marky, kam bol pridaný v Minas Tirithe spolu s mnohými ďalšími poznámkami a opravami, hlavne v slovách, menách a citátoch z elfských jazykov.
Dnešné umiestnenie: Pán prsteňov

Originálny názov: Príbeh o hore
Časové obdobie: druhá polovica Prvého slnečného veku
Autor: Dírhavel zo Sirionských prístavov
Jazyk: sindarčina
Popis: viď. Narn i Hîn Húrin
Dnešné umiestnenie: Silmarillion, Nedokončené príbehy

Originálny názov: Príhody Toma Bombadila
Časové obdobie: Tretí slnečný vek
Autor: Autorstvo je tu uvedené len výnimočne. Zdajú sa byť dielom hobitov, zvlášť Bilba a jeho priateľov alebo ich najbližších potomkov.
Jazyk: všeobecná reč
Popis: Tento súbor je zložený zo starších básní, ktoré sa väčšinou zaoberajú povesťami alebo povedačkami z Kraja z konca Tretieho veku. Niektoré sú obsiahnuté v Červenej knihe Západnej marky, iné - poväčšinou bez zmyslu a dnes prevážne nezrozumiteľné, ak sa vôbec dajú prečítať - boli do knihy pridané na prázdnych listoch alebo nedbalo pripísané na nepopísaných okrajoch. Z týchto marginálií bola vybratá časť, doplnená o básne z Bilbovej tvorby a tvorby jeho priateľov. Verše nezahrnuté do príbehu Červenej knihy Západnej marky sú písané rôznymi rukopismi a zaznamenané pravdepodobne podľa ústnych tradícií.
Dnešné umiestnenie: Príbehy z čarovnej ríše

Originálny názov: Quenta Silmarillion alebo História silmarilov
Časové obdobie: Tretí slnečný vek (na základe údajov spísaných v predchádzajúcich Vekoch)
Autor: Niet pochýb, že sa jedná o jeden z Prekladov z elfštiny, ktorých autorom je Bilbo Pytlík, a ktoré sa dochovali v Červenej knihe Západnej marky. Ako základ tu slúžili pôvodné príbehy dochované v Imladrise, či už v ústnom, či v písomnom podaní.
Jazyk: všeobecná reč, pôvodne elfština (quenijčina, sindarčina)
Popis: Súhrnné histórie ranných dní Ardy, začínajúcich stvorením Lámp Valar a končiace Veľkou bitkou a vyvrhnutím Melkora do Bezčasového prázdna na konci Prvého slnečného veku. Založená na rozprávaniach beleriandských Eldar, Quenta Silmarillion sústreďuje svoju pozornosť na vzburu Noldor a Vojnu o Klenoty. Veľký dôraz je tu rovnako kladený aj na činy Edain v tej vojne, avšak hlavnou témou Histórií je tragédia, ktorá nasledovala potom, čo Melkorovo zlo poškvrnilo Dva Stromy a silmarily, najväčšie diela Valar a Ilúvatarových Detí v Eä.
Dnešné umiestnenie: Silmarillion

Originálny názov: Rastlinopis Kraja
Časové obdobie: začiatok Štvrtého slnečného veku Autor: Smelmír Brandylen
Jazyk: všeobecná reč
Popis: Ako už je z názvu jasné, táto kniha sa zaoberá popisom všetkého, čo rástlo a kvitlo v Kraji.
Zvláštna pozornosť je tu venovaná predovšetkým fajkovému koreniu a jeho použitiu ako fajčiva, ktoré bolo právom považované za hobití vynález a všetok ľud bol na to právom hrdý.
Dnešné umiestnenie: Pán prsteňov (fragmenty)

Originálny názov: Spev Leithian alebo Prepustenie z pút
Časové obdobie: Prvý slnečný vek
Autor: elfovia z Beleriandu
Jazyk: sindarčina
Popis: Medzi príbehy o bolesti a skaze, ktoré k nám došli z temnoty tých dní, sú predsa niektoré, v ktorých je uprostred plaču radosť a pod tieňom smrti svetlo, ktoré pretrváva. A z týchto príbehov znie elfskému sluchu stále najľúbeznejšie rozprávanie o Berenovi a Lúthien. O ich živote bol zložený Spev Leithian, Prepustenie z pút, druhá najdlhšia pieseň o starom svete.
Dnešné umiestnenie: Silmarillion, Pán prsteňov (zlomok)

Originálny názov: Spev o Eärendilovi
Časové obdobie: Druhý slnečný vek
Autor: neznámy (Elrond Polelf?), prevzaté Bilbom Pytlíkom
Jazyk: sindarčina, všeobecná reč
Popis: Pieseň o živote a výpravách Eärendila Námorníka, o jeho dobrodružstvách v hlbinách, v zemiach, kde ešte nestála noha, a na mnohých moriach a mnohých ostrovoch.
Dnešné umiestnenie: Silmarillion, Pán prsteňov (Bilbova verzia)

Originálny názov: Spev o Lúthien
Časové obdobie: Prvý slnečný vek
Autor: elfovia z Beleriandu
Jazyk: sindarčina
Popis: viď. Spev Leithian
Dnešné umiestnenie: Silmarillion, Pán prsteňov (zlomok)

Originálny názov: Spev o Nimrodel
Časové obdobie: Tretí slnečný vek
Autor: elfovia z Lórienu a Temnohvozdu
Jazyk: lesná elfština, západčina
Popis: Keď odpočívalo Spoločenstvo Prsteňa pri riečke Nimrodel na hraniciach Lothlórienu, Legolas im rozprával príbehy o tej zemi, ktoré elfovia z Temnohvozdu doposiaľ chovali v svojich srdciach. Nakoniec padlo ticho, bolo počuť len hudbu vodopádu. Vtedy im Legolas zaspieval pieseň o dievčati Nimrodel, ktorá tu kedysi žila.
Vďaka Frodovi sa potom tento spev dostal do Červenej knihy Západnej marky.
Dnešné umiestnenie: Pán prsteňov, Nedokončené príbehy (Časť povestí o Amrothovi a Nimrodel v stručnom podaní)

Originálny názov: Správa o ostrove Númenor alebo Popis ostrova Númenor
Časové obdobie: Tretí slnečný vek
Autor: neznámy
Jazyk: všeobecná reč
Popis: Správa o ostrove Númenor je vyvodená z popisov a jednoduchých máp, ktoré sa dlho uchovávali v archívoch gondorských kráľov. Predstavujú len malú časť všetkého, čo bolo kedysi napísané, pretože učení muži Númenoru spísali mnohé prírodopisy a zemepisy, avšak tie, ako takmer všetko umenie a veda Númenoru v jeho rozkvete, zanikli pri Páde.
Dnešné umiestnenie: Nedokončené príbehy

Originálny názov: Správa o Valar a Maiar podľa eldarského múdroslovia
Časové obdobie: Tretí slneční vek
Autor: Bilbo Pytlík
Jazyk: všeobecná reč
Popis: viď. Valaquenta
Dnešné umiestnenie: Silmarillion

Originálny názov: Tieň tieňov: Príbeh o Námorníkovej žene a príbeh O kráľovnej pastierke
Časové obdobie: Druhý slnečný vek
Autor: neznámy (zlomok toho, čo prežilo Pád Númenoru a sa dochovalo vďaka Elendilovi a jeho dedičom)
Jazyk: západčina
Popis: Príbeh opisuje osudy šiesteho kráľa Númenoru a veľkého moreplavca Tar-Aldariona a jeho ženy Erendis.
Dnešné umiestnenie: Nedokončené príbehy

Originálny názov: Učené knihy
Časové obdobie: pravdepodobne Druhý a Tretí slnečný vek na základe spevov a ústnych príbehov z Prvého slnečného veku aj Vekov predchádzajúcich
Autor: kolektív (zbytky Noldor sídliacich v Imladrise + je viac než pravdepodobné, že do týchto zväzkov prispel i sám Elrond)
Jazyk: quenijčina + sindarčina
Popis: Súhrn elfských múdrostí, pravdepodobne mnohozväzkový, ktorý sa nachádzal v Poslednom domáckom dome v Imladrise. Výňatky z týchto kníh boli preložené Bilbom Pytlíkom ku koncu Tretieho slnečného veku a doplnené ústnymi prameňmi tvorili jeho Preklady z elfštiny.
Dnešné umiestnenie: Silmarilion, Nedokončené príbehy, Pán prsteňov

Originálny názov: Valaquenta
Časové obdobie: Prvý slnečný vek
Autor: pravdepodobne noldorskí Vyhnanci; do západčiny preložená a uchovaná vďaka Bilbovi Pytlíkovi
Jazyk: quenijčina, západčina
Popis: Krátka kniha múdrosti, ktorá pojednáva o Mocnostiach Ardy alebo Ainur.
Dnešné umiestnenie: Silmarillion

Originálny názov: Vladykova kniha
Časové obdobie: rok 64 Štvrtého slnečného veku
Autor: Vladyka Peregrin Bral
Jazyk: západčina
Popis: Táto kniha je opisom, spísaným na žiadosť kráľa Elessara, z Červenej knihy Periannath, a bola mu donesená vladykom Peregrinom, keď odišiel dožiť do Gondoru v roku 64 Š.V.
Vladykova kniha bola teda prvým opisom Červenej knihy a obsahovala mnohé, čo bilo neskôr vypustené alebo stratené. V Minas Tirithe k nej bolo pripojených mnoho poznámok a opráv, hlavne v slovách, menách a citátoch z elfských jazykov; a bola doplnená o skrátené verzie tých častí "Príbehu Aragorna a Arwen", ktoré nie sú zahrnuté v opise Vojny.
Dnešné umiestnenie: Pán prsteňov, Hobit, Silmarillion, Nedokončené príbehy
 
 
Späť
 
 
 

www.TOLKIEN.sk

Vitajte na stránkach občianskeho združenia Spoločenstvo Tolkiena, združenie fantastiky. Nájdete tu mnohé zaujímavé informácie zo sveta profesora J.R.R. Tolkiena, ale aj zo sveta mnohých iných fantasy a sci-fi diel.


 

 

Partneri

SlavCon Angrenost Ramgad SciFi-Guide.net Fantazeen Fantasy podľa skutočnosti LARP klub Košice o.z.
 

Login:

Heslo: