Seriál (3): Trpaslíci
3. časť seriálu o rasách Stredozeme

Autor: , Pridané: 01. 01. 1970, 07:00

Počas temných vekov, vo veľkých sieňach pod horami Stredozeme, Aulë, kováč Valar, vyrobil Siedmich otcov trpaslíkov, keď Melkor a jeho diabolský sluhovia v Utumne a Angbande držali moc. Preto boli trpaslíci vyrobený Aulom silný a nebojácny, oheň a chlad nemali na nich žiaden vplyv. Aulë vedel o zlom Melkorovi, a tak ich vyrobil nepoddajných, nepodmaniteľných a vytrvalých v práci. Boli udatní v bitkách a ich hrdosť nemala byť zlomená.
Trpaslíci boli výborní kopáči, stavitelia, vynikali v práci s kovmi a boli najlepší sochári. Boli perfektne vybavení pre umenia Aulë, ktorý vytvoril hory. Trpaslíci neboli vysokí (4-5 stôp) a mali brady. Každý z nich žil okolo dva a pol storočia, ale boli smrteľní a tak mohli byť zabitý v bitke. Aulë obdaril trpaslíkov umením remesiel a dal im vlastný jazyk, ktorý nazývali Khuzdul. V tomto jazyk sa Aulë nazýval Mahal a trpaslíci Khazâd. Bol to tajný jazyk a tak ho trpaslíci žiarlivo strážili a nikto nepoznal viac než pár slov. Trpaslíci vždy vzdávali úctu Aulë a ďakovali, že im dal tvar. Život im totižto to Ilúvatar. Hovorí sa, že keď Aulë vyrobil trpaslíkov schoval ich pred ostatnými Valar ako aj pred Ilúvatarom. Ilúvatar ho za tento skutok súdil, upodozrieval ho, že to vykonal zo zlomyseľnosti a tak boli trpaslíci ukrátený. Nemohli do sveta vstúpiť pred deťmi Ilúvatara - elfmi, ktorí mali byť prvorodený. A tak keď boli trpaslíci vypracovaný, Aulë ich zobral a položil ich hlboko pod kameň. Siedmi otcovia trpaslíkov spali po mnoho vekov, kým neboli vytvorené hviezdy a čas prebudenie sa nepriblížil.
Elfovia sa prebudili v Cuiviénene na východe, v Prvom veku Slnka. V rokoch, ktoré nasledovali sa otcovia trpaslíkov prebudili v sieňach z kameňa a keď videli siene, naplnila ich úžas. Hovorí sa, že siedmi otcovia trpaslíkov vybudovali obrovské kráľovstvo pod horami v Stredozemi, ale Elfská história hovorí len o troch. Bolo to trpasličie kráľovstvo Belegost, Nogrod v Modrých horách a Khazad- Dűm v Mlžných horách. Najznámejší bol Khazad-Dűm, pretože to bol domov Prvého otca - Kráľa Durina a Durina Nesmrteľného.
Oproti elfom v Beleriande boli trpaslíci z Belegondu a Nogrondu vo výhode. Na svet prišli so zbraňami a preukázali ohromnú zručnosť pri práci s kameňom. Elfovia, ktorý zatiaľ nevedeli o trpaslíkoch vôbec nič a neskôr ich prezývali Naugrim, skamenení ľudia, čoskoro pochopili, že trpaslíci vynikali v umeniach im danými Aulë a tak ich čoskoro začali volať Gonnhirrim, majstri kameňa. Začali spolu obchodovať a tak si boli navzájom užitočný. Tak nepekní tvorovia bez pôvabného vzhľadu prineisli svetu veľa nádherných vecí. Ich ohromné príbytky boli preplnené nádhernými zástavami, brneniami, ošperkovanými zbraňami a najjemnejšími čalúneniami. Svetlo hviezd prenikalo až dole a osvetľovalo ich fontánky a jazierka. Zachytávali svetlo v kryštálových lampách, nádherných kameňoch a drahých kovoch. Steny boli pokryté najrozličnejšími mramormi, kameňmi a rudami. Vo Veku hviezd, trpaslíci ukovali tú najlepšiu oceľ akú kedy svet videl. V Belegoste, ktorý sa takisto nazýval Gabilgathol a Mickleburg, bolo vyrobené slávne trpasličie brnenie z krúžkov, kým v Nogrodem ktorý sa volal Trumunhazar a Hollowbold, býval Telchar, najslávnejší trpaslíčí kováč všetkých čias. V tomo čase trpaslíci ukovali pre Sindar zbrane a pre kráľa Thingola citadelu Menegroth, Tisícich jaskýň, ktorá bola pokladaná za najkrajší príbytok v Stredozemi.
Bitka o drahokamy začala v Prvom veku Slnka, kde prevažne trpaslíci s elfmi bojovali proti služobníkom Morgotha. Zo všetkých trpaslíkov tohto veku bol najslávenejší kráľ Azaghâl, pán Belegostu. V Bitke nespočítateľných sĺz sa iba trpaslíci mohli postaviť ničiacemu plameňu drakov. Nosili brnenia odolávajúce vysokým teplotám a na bradách nosili železné masky, ktoré ich chránili. A tak mohli zastaviť dračie plienenie. Úžasný čin Azaghâla, keď Glaurungovi, otcovi drakov vrazil čepeľ do brucha, prinútil Glaurunga a jeho plemeno utiecť z bitky. Nie všetky skutky trpaslíkov v tom veku boli čisté. Povráva sa, že trpaslíci z Nogrodu tak túžili po Silmarioch, že zavraždili kráľa Thingola a vyplienili citadelu Menegroth. Na odplatu boli trpaslíci chytený Laiquendi pri pevnosti Gelion, Silmaril im bol zobratý a tí čo unikli boli zavraždený Entmi.
Na konci Prvého veku Slnka sa podľa záznamov elfov a ľudí hovorí o trpaslíkoch z Durinovej línie, ktorí žili v Khazad-Dűm. Keď bol zničený Beleriand vo Vojne hnevu, príbytky Nogrondu a Belegostu boli takisto zničené a zabudnuté. Trpaslíci z týchto kráľovstiev prišli do Khazad-Dűm, najväčšieho kráľovstva v Stredozemi, ktoré stále nebolo zničené. Haly boli preplnené tisícimi prospešných trpaslíkov, z ktorých si mnohí zaslúžili miesto v histórii. Kopali hlboko a rýchlo. V Druhom veku veľa z Noldorských elfov z Lindonu vstúpilo do Eregionu blízko Západnej brány Khazad-Dűm a založili kráľovstvo. Tak začali obchodovať elfovia a trpaslíci s mithrilom, ktorého ruda bol vydolovaná. Títo elfovia sa nazývali Gwaith-i-Mírdan a neskôr boli nazývaný elfskí kováči. Umením týchto elfov a Sauronovou ľsťou boli vykované Prstene moci. A tak bolo daných sedem z týchto Prsteňov trpaslíkom. Trpaslíci však neboli zatiahnutý do bojov, ktoré nasledovali v Druhom veku. V Khazad-Dűm, trpaslíci zatvorili brány ich príbytkov pred problémami sveta. Nikto sa nevedel dobiť do ich kráľovstva, ale neskôr sa už o to neusilovali, Khazad-Dűm sa stal temným kráľovstvo a bol nazvaný Moria. Trpaslíci z Durinovej línie prežili až do Tretieho veku Slnka, kedy zažili najkrajšie dni a potom sa ich počty začali postupne zmenšovať. Moria existovala päť Vekov Hviezd a tri Veky slnka až do 20. storočia Tretieho veku slnka, kedy bola stále hrdá a bohatá. Ale v roku 1980, kedy bol kráľom Durin VI trpaslíci zobudili veľké zlo pod horou. Bol to jeden z Morghotových Balrogov, ktorý v hneve zabil kráľa Durina, jeho syna Náina a trpaslíkov navždy vyhnal z Morie.
Durinov ľud bol bez domova, bol to putujúci národ ale v roku 1999 Náinov syn Thrain objavil miesto pre kráľovstvo pod jednou z hôr v Erebore. Na nejaký čas Thrain a trpaslíci z Morie prospievali, pretože v Osamelej hore našli vynikajúcu rudu a kamene. Ale po nejakom čase sa Thorin, syn Thrainov, vydal preč v roku 2210. Odišiel do Šedých hôr, kde žilo najviac trpaslíkov z Morie. Prijali Thorina za svojho kráľa a tak jeho ľud s Prsteňom moci prosperoval takisto. Po Thorinovi vládol jeho syn Gróin, potom Óin a Náin II. Počas týchto kráľov sa Šedé hory preslávili ťažením zlata. Počas vlády syna Náina II, Dáina sa stalo, že zo severnej pustatiny prišli ľadoví draci Hľadajúc bohatstvo trpaslíkov rozpútali vojnu, v ktorej zabili väčšinu trpaslíkov a zvyšok vyhnali zo Šedých hôr.
V roku 2590 sa nasledovník Dáin I, Thrór, vydal do Šedých hôr so zvyškom trpaslíkov, ktorí prežili, aby znovu prevzali vládu nad kráľovstvom pod horou. V tom istom roku sa Thrórov brat Grór vydal so svojimi trpaslíkmi do Železných vrchov. Znovu po nejaký čas trpaslíci prosperovali. Navzájom obchodovali trpaslíci, ľudia z Daleu a Esgarothu a elfovia z Mirkwoodu. Mier pre Durinov ľud znovu netrval dlho. V roku 2770 počas vlády Thróra prišiel do Ereboru najväčší drak Tretieho veku. Volal sa Šmak Zlatý. Nikto sa mu nevedel postaviť. Zabil ľudí z Daleu a vyhnal trpaslíkov z hôr. Trvalo to dve storočia, kým sa hory zmocnil niekto iný. Trpaslíci boli znovu vyhnaný zo svojich domovov. Niektorí odišli do Železných hôr, ale väčšina nasledovala kráľa Thróra, jeho syna Thráina II a vnuka Thorina II.
V tom čase bol zabitý Thrór počas nájazdu orkov z Morie. Jeho telo bolo rozštvrtené a rozpolená hlava predaná jeho ľuďom. Trpaslíci, ktorí boli už od vzniku znovu a znovu porážaní zlom sa zjednotili a vyrazili do veľkej vojny.
Bola to strašná bitka nazvaná Bitka trpaslíkov a orkov. Trvala dlhých sedem rokov a počas nej bol každý jeden ork a orkská rodina od Západu až po brány Morie zabitý. Tu sa odohral Bita Azanulbizaru, ktorá je zaznamenaná dokonca aj v elfských kronikách. Všetci orkovia zo severu boli zabitý. Trpaslíci pocítili zadosťučinenie a tešil sa z víťazstva napriek tomu, že vo vojna ich polovica zomrela.
Táto strata nebola nikdy získaná v trpasličích radoch. Napriek tomu, že zabili orkov a získali niekoľko území, Balrog Morijský stále sídlil v Morii a drak neopustil horu. Trpaslíci sa vrátili naplnení smútkom. Vnuk Gróra, Dáin Železná noha sa vrátil do Železných hôr a vládol ďalej, zatiaľ čo Thráin II so synom Thorinom II (teraz volaným Dubový štít) odišli na západ do Modrých hôr a založili tu kráľovstvo. Thráin II nevládol dlho, pretože keď putoval bol zajatý Sauronom blízko Mirkwoodu a bol zajatý v Dol Guldure. Posledný z Prsteňov mu bol zobratý a Thráin bol umučený k smrti. Thorin II zostal v Modrých horách, pretože nevedel o osude jeho otca. Veľa z trpaslíkov prišlo do Modrých hôr a ríša sa rozrastala. Trpaslíci však neboli šťastní a cnelo sa im za kráľovstvom pod horou. S týmito túžbami sa Thorin Dubový štít vydal za Gandalfom v roku 2941 a potom sa nečakane ocitol v dobrodružstve, ktoré je zapísané Bilbom v červenej knihe západnej Marky. Bilbo a trinásť trpaslíkov sa prpojili k Thorinovi na ceste za oslobodením kráľovstva. Trpaslíci sa volali : Ori, Nori, Oin, Gloin, Bifur, Bofur, Bombur, Balin, Fili, Kili, Dwalin, Dori a Thorin. Ako sa píše v knihe, Thorin dosiahol svoj cieľ. Nakoniec bol drak Šmak Zlatý zabitý a Thorin II prevzal nárok na svojim kráľovstvom. Potom nasledovala Bitka piatich armád, v ktorej orkovia a vlci na jednej strane a trpaslíci, elfovia a ľudia na druhej strane zviedli tuhí boj. Do bitky boli zapojení aj skalné orli a netopiere. Napokon boli orkské légie porazené, ale aj Thorin II bol zabitý.
Toto však nebol koniec Durinovej línie. Dáin Železná noha prišiel do Bitky piatich armád s 500 bojovníkmi zo železných hôr a pretože to bol právoplatný dedič Thorina, pravnuk Dáina I, prevzal kráľovstvo. Premenoval sa na Dáina II a vládol až do posledných dní Vojny o Prsteň, kedy padol s kráľom Brandom z Dále pred bránami ich kráľovstva pod horou. Toto trpasličie kráľovstvo potom napadlo Sauronové vojská a Dáinov syn Thorin II, volaný Thorin Kamenná prilba vládol dlho a šťastne až do Štvrtého veku Slnka.
Kráľovstvo pod horou nebolo jediné, kde prebýval Durinov ľud. Iný slávny trpaslík, potomok Borina, brata Dáina I, založil kráľovstvo na začiatku Štvrtého veku, po Vojne o Prsteň. Bol to Gimli, syn Glóinov a získal si slávu pri výprave Jedného. Bol členom spoločenstva. Viedol si dobre a pesničky o jeho sekere boli postrachom pre nepriateľov. Bojoval v Bitke Hornburgu na Pelenorských poliach a pred Čiernou bránou. Na konci vojny sa veľa trpaslíkov vybralo s ním do Helmovho žľabu. Tu bol všetkými nazvaný lordom Aglarondu, Žiariacich jaskýň.
Po viac než storočie Gimli, priateľ elfov, vládol Aglarondu, ale po smrti kráľa Elessara stanovil svojho nástupcu a odišiel za svojím priateľom Legolasom, elfím pánom Ithilienu. Hovorí sa, že sa Gimli pridal k výprave a odišiel do Zeme nezomierajúcich cez Veľké more.
Tu sa naposledy hovorí o trpaslíkoch v Stredozemi. Nevie sa či ich kráľovstvo pretrvalo Štvrtý vek a vládu ľudí. Je známe, že sa ich počty postupne zmenšovali, ale či stále žijú v skrytých jaskyniach sveta, alebo odišli do príbytkov Aulë, to nikto nevie.
 
 
Späť
 
 
 

www.TOLKIEN.sk

Vitajte na stránkach občianskeho združenia Spoločenstvo Tolkiena, združenie fantastiky. Nájdete tu mnohé zaujímavé informácie zo sveta profesora J.R.R. Tolkiena, ale aj zo sveta mnohých iných fantasy a sci-fi diel.


 

 

Partneri

SlavCon Angrenost Ramgad SciFi-Guide.net Fantazeen Fantasy podľa skutočnosti LARP klub Košice o.z.
 

Login:

Heslo: