Veža v Cirith Ungole
kde bol Frodo väznený?

Autor: , Pridané: 01. 01. 1970, 07:00

Keď sam poprvýkrát uvidel vežu v Cirith Ungole, uvedomil si, že ju nepostavili preto, aby chránila pred vstupom nepriateľov do Mordoru, ale aby ich zadržala vovnútri. Bola to skutočne jedna z pevností, ktoré vybudoval Gondor na začiatku Tretieho veku, aby strážili Mordor po Sauronovom páde. Veža sa opierala o strmé úbočie hory na východnej strane rozsadliny Cirith Ungol a čnela nad horský hrebeň, takže pochodeň za oknom videli pútnici západne od priesmyku, dokonca aj západne od brlohu Oduly.


Veža

Na jednej Tolkienovej ilustrácii sa cesta vinie dole po svahu za pevnosťou k „hlavní silnici pod zachmuřenými zdami nedaleko brány věže“. Od vonkajšej strany cesty k bráne a severovýchodného múru pevnosti spadal kolmý zráz, ktorý znemožňoval prístup i ústup inak ako po ceste. Brána bola na juhovýchode a neuzavierali ju žiadne dvere, ale iba zloba oboch Bdiacich. Vnútri bolo všade okrem západnej strany okolo veže úzke nádvorie. Jeho hranicu tvoril tridsať stôp vysoký múr, ktorý sa hore vykláňal von, ako „obrátené schody“.
Vežu tvorili tri veľké poschodia, pričom každé ďalšie bolo menšie a oproti predchádzajúcemu ustupovalo. Plochá strecha tretieho poschodia čnela tesne pod vrcholom hrebeňa a o niečo vyššie než rozsadlina priesmyku (200 stôp nad bránou). Nad ňou čnela vežička s hrotom tak ostrým, že zdiaľky vyzeral ako skalný roh. Tolkienova jediná kresba znázorňuje štyri poschodia (neskôr však zižené na tri), plus vežičku a okrúhlo vyzerajúce múry. Text však od začiatku uvádzal, že z ní „vyčnívaly špičaté bašty jedna nad druhou... Čněly k severovýchodu a jihovýchodu.“ Planik tu bol v tomto ohľade prispôsobený textu. Pomerné výšky a širky poschodí sú založené iba na Tolkienovom nákrese, avšak zodpovedajú rozmerom uvedeným v rukopise.
Plochá strecha horného poschodia merala od vežičky k nízkemu zábradliu na múre, šestdesiat stôp. Napriek tomu, že vežička bola popísaná ako veľká a mala dosť veľký priemer na to, aby od točitého schodiska v každom poschodí vybiehala chodba ako pri pohľade z cesty do Cirith Ungolu, tak sa na nákrese podobala rohu.

Vovnútri veže

Keď Sam vstúpil do veže, prešiel dverami obrátenými k hlavnej bráne. Za nimi viedla do vnútra hory široká chodba. Na oboch stranách chodby bolo mnoho dvier a otvorov a na protiľahlom konci bol veľký klenutý priechod uzavretý dvojitými dverami – dolná brána. Za bránou bola dolná cesta, točitý tunel k Brlohu Oduly. Otvor nedaľeko veľkých dverí viedol na strmé točité schodisko vpravo. Zo schodiska boli miestami priechody do ďalších poschodí, avšak Sam šplhal ďalej až na koniec schodiska.
Nad schodiskom bola na širokej streche horného poschodia v polke cesty medzi vežičkou a zábradlím malá komorka s kupolou. Mala dva východy: jeden východným smerom k Hore osudu, durhý na západ ku dverám veľkej vežičky.
Vovnútri vežičky našiel Sam vpravo schody, ktoré sa vinuli proti smeru hodinových ručičiek medzi guľatými stenami. Schodisko vystupovalo do polovice vežičky, než dospelo ku dverám vedúcim do vnútorných priestorov. Oproti dverám bolo okno na západ, ktorým Frodo predtým zahliadol svetlo pochodne. Keď sa sam vyšplhal cez ďalší polkruh, ocitol sa na druhom poschodí s oknom na východ. Tam schody končili, a tak zahol do otvorených dveri, vedúcich do strednej chodby. Čoskoro zistil, že je to slepá ulička so zamknutými dverami vpravo aj vľavo. Frodo bol hore v komnate, tam sa dalo dostať jedine padacími dverami.
 
 
Späť
 
 
 

www.TOLKIEN.sk

Vitajte na stránkach občianskeho združenia Spoločenstvo Tolkiena, združenie fantastiky. Nájdete tu mnohé zaujímavé informácie zo sveta profesora J.R.R. Tolkiena, ale aj zo sveta mnohých iných fantasy a sci-fi diel.


 

 

Partneri

SlavCon Angrenost Ramgad SciFi-Guide.net Fantazeen Fantasy podľa skutočnosti LARP klub Košice o.z.
 

Login:

Heslo: